Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Inventury OSVČ za rok 2016

6.2.2017, Zdroj: ČSSZ

Pečlivé prostudování tzv. inventur OSVČ, které obsahují tabulku se souhrnem předpisů a plateb a jsou tak užitečným podkladem pro správné vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ, může minimalizovat chyby při jeho vyplňování.

Česká správa sociálního zabezpečení zahájila každoroční rozesílání inventur OSVČ. Odeslat jich musí více než 770 tisíc, přičemž 12 % elektronicky přímo do datových schránek OSVČ.

Inventury OSVČ bude ČSSZ odesílat postupně v etapách až do poloviny února. Mezi prvními je obdrží majitelé datových schránek. Inventura jim bude zaslána elektronicky. Kromě toho mají všechny OSVČ bez rozdílu, zda mají nebo nemají datovou schránku, inventury za období 2013-2016 dostupné online na ePortálu ČSSZ,“ přiblížil praxi ústřední

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz