dnes je 9.12.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Fotografie zaměstnanců

16.7.2019, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/)

Možná si také kladete otázku, zda či za jakých podmínek lze pořizovat a zveřejňovat fotografie zaměstnanců. Jak na ni odpovídá Úřad pro ochranu osobních údajů?

Předně si je nutné uvědomit, že ne každé pořízení a zveřejnění fotografie osoby je zpracováním osobních údajů podle GDPR.

Základní právní úpravou pro zacházení s fotografií člověka je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zachytit podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné až na výjimky jen s jeho svolením (§ 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Dle občanského zákoníku lze dále zachytit podobu člověka bez jeho souhlasu i pro výkon či ochranu jiných práv nebo právem chráněných zájmů

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.