Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dovolená zaměstnanců s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou

16.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.6 Dovolená zaměstnanců s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou

Ing. Růžena Klímová

Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec pracuje v nerovnoměrně rozvržené pracovní době po celý rok. Roční výměra dovolené činí 4 týdny. Jak se spočítá nárok zaměstnance na dovolenou?

Především je nutné znát počet směn na období celého roku. Pokud počet plánovaných směn bude činit 183, pak se nárok spočte podle vzorce:

ps : pt × pd, ps = počet směn podle harmonogramu směn nerovnoměrného týdenního rozvržení pracovní doby,pt = počet týdnů v období, na které byla pracovní doba nerovnoměrně rozvržena,pd = počet týdnů dovolené, na které má zaměstnanec právo.  

Tedy v ilustrovaném příkladu bude nárok 183 : 52 × 4 = 14,07 dne, po zaokrouhlení 14,5 dne. Lze však použít i přesnější údaj o počtu týdnů v roce, který je odvozen z počtu kalendářních dnů v konkrétním kalendářním roce. V roce 2017 je počet týdnů 365 : 7 = 52,1429 týdne. Výpočet bude 183 : 52,1429 × 4 = 14,04 dne, po zaokrouhlení 14,5 dnů.

Priklad

Příklad 2

Zaměstnanec pracoval po část roku v rovnoměrně rozvržené pracovní době a část roku v nerovnoměrně rozvržené pracovní době. Ke změně došlo k 1. 7. Roční výměra dovolené je 4 týdny. Počet plánovaných směn na II. pololetí činil 94 směny. Jaký bude nárok na dovolenou?

Zákoník práce stanoví, že dochází-li v průběhu kalendářního roku ke změně rozvržení pracovní doby, přísluší zaměstnanci za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce příslušného rozvržení pracovní doby.

Zaměstnanci za I. pololetí vznikne nárok v délce  10 dnů  
Za II. pololetí vznikne nárok  94 : 26 × 2 = 7,23 dnů  
Celkový roční nárok činí  10 + 7,23 = 17,23 dnů, zaokr. 17,5 dne  

V praxi se objevuje postup, který respektuje počet a délky směn v jednotlivých obdobích roku. Tento postup je spravedlivý a odstraňuje neopodstatněné zvýhodnění jedné či druhé strany pracovního poměru, nemá však přímou oporu v zákoně. Znamená to, že bude nutné nárok na dovolenou i její čerpání posuzovat v rámci toho režimu pracovní doby, který se v konkrétní době na zaměstnance vztahuje. V daném případě má zaměstnanec stále nárok na 4 týdny dovolené, ale v rovnoměrně rozvržené pracovní době se jedná o 20 dnů a v případě nerovnoměrně rozvržené pracovní doby se bude jednat o 94 : 26 × 4 =14,46 dne, po zaokrouhlení 14,5 dne.

Pokud zaměstnanec žádnou dovolenou ještě nevyčerpal, stanoví se mu po přechodu do jiného režimu pracovní doby nárok platný v konkrétní době, tedy jak je uvedeno výše. Jestliže však již nějakou dovolenou vyčerpal, měla by být již vyčerpaná dovolená přepočtena, aby zaměstnanec

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: