Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dovolená zaměstnanců s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou

16.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.6 Dovolená zaměstnanců s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou

Ing. Růžena Klímová

Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec pracuje v nerovnoměrně rozvržené pracovní době po celý rok. Roční výměra dovolené činí 4 týdny. Jak se spočítá nárok zaměstnance na dovolenou?

Především je nutné znát počet směn na období celého roku. Pokud počet plánovaných směn bude činit 183, pak se nárok spočte podle vzorce:

ps : pt × pd, ps = počet směn podle harmonogramu směn nerovnoměrného týdenního rozvržení pracovní doby,pt = počet týdnů v období, na které byla pracovní doba nerovnoměrně rozvržena,pd = počet týdnů dovolené, na které má zaměstnanec právo.  

Tedy v ilustrovaném příkladu bude nárok 183 : 52 × 4 = 14,07 dne, po zaokrouhlení 14,5 dne. Lze však použít i přesnější údaj o počtu týdnů v roce, který je odvozen z počtu kalendářních dnů v konkrétním kalendářním roce. V roce 2017 je počet týdnů 365 : 7 = 52,1429 týdne. Výpočet bude 183 : 52,1429 × 4 = 14,04 dne, po zaokrouhlení 14,5 dnů.

Priklad

Příklad 2

Zaměstnanec pracoval po část roku v rovnoměrně rozvržené pracovní době a část roku v nerovnoměrně rozvržené pracovní době. Ke změně došlo k 1. 7. Roční výměra dovolené je 4 týdny. Počet plánovaných směn na II. pololetí činil 94 směny. Jaký bude nárok na dovolenou?

Zákoník práce stanoví, že dochází-li v průběhu kalendářního roku ke změně rozvržení pracovní doby, přísluší zaměstnanci za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce příslušného rozvržení pracovní doby.

Zaměstnanci za I. pololetí vznikne nárok v délce  10 dnů  
Za II. pololetí vznikne nárok  94 : 26 × 2 = 7,23 dnů  
Celkový roční nárok činí  10 + 7,23 = 17,23 dnů, zaokr. 17,5 dne  

V praxi se objevuje postup, který respektuje počet a délky směn v jednotlivých obdobích roku. Tento postup je spravedlivý a odstraňuje neopodstatněné zvýhodnění jedné či druhé strany pracovního poměru, nemá však přímou oporu v zákoně. Znamená to, že bude nutné nárok na dovolenou i její čerpání posuzovat v rámci toho režimu pracovní doby, který se v konkrétní době na zaměstnance vztahuje. V daném případě má zaměstnanec stále nárok na 4 týdny dovolené, ale v rovnoměrně rozvržené pracovní době se jedná o 20 dnů a v případě nerovnoměrně rozvržené pracovní doby se bude jednat o 94 : 26 × 4 =14,46 dne, po zaokrouhlení 14,5 dne.

Pokud zaměstnanec žádnou dovolenou ještě nevyčerpal, stanoví se mu po přechodu do jiného režimu pracovní doby nárok platný v konkrétní době, tedy jak je uvedeno výše. Jestliže však již nějakou dovolenou vyčerpal, měla by být již vyčerpaná dovolená přepočtena, aby zaměstnanec