Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Doručování písemností elektronickou cestou

14.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.22 Doručování písemností elektronickou cestou

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Právní úprava:

  • § 335 ZP a § 337 odst. 4 až 5 ZP – právní úprava doručování písemností prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací

 

2011–30. 6. 2012   1. 7. 2012–18. 9. 2016   od 19. 9. 2016  
ZP se v této souvislosti zmiňoval o elektronickém podpisu (elektronické značce) založeném na kvalifikovaném certifikátu.   Dle nové terminologie jde o uznávaný elektronický podpis (uznávanou elektronickou značku).   Byl zrušen zákon o elektronickém podpisu a elektronický podpis je definován na základě právní úpravy EU.  

Komentář:

Pro tento způsob doručování je potřeba, aby s ním zaměstnanec vyslovil písemný souhlas a poskytl zaměstnavateli elektronickou adresu pro doručování a aby jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec byli držiteli uznávaného elektronického podpisu. Elektronický podpis je definován přímo použitelným právním předpisem EU jako „data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena a která podepisující osoba používá k podepsání”. Pokud zákoník práce požaduje variantu „uznávaného” elektronického podpisu, pak dle doplňujícího českého zákona se jím rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis. To podle zmíněného evropského předpisu pro změnu znamená, že jde o elektronický podpis, který je jednoznačně spojen s podepisující osobou, umožňuje její identifikaci, je vytvořen pomocí dat pro vytváření elektronických podpisů, která podepisující osoba může s vysokou úrovní důvěry použít pod svou výhradní kontrolou, a je k datům, která jsou tímto podpisem podepsána, připojen takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoliv následnou změnu dat. Pokud je elektronický podpis kvalifikovaný, tak je