Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Desatero omylů o obecném nařízení (GDPR)

27.6.2017, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/)

Úřad pro ochranu osobních údajů zpracoval desatero nejčastějších omylů či zavádějících tvrzení o obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

Den, kdy nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), se neúprosně blíží. Připravují se na něj správci i zpracovatelé osobních údajů, po celé republice se pořádají nejrůznější odborné konference, sdělovací prostředky téma GDPR stále častěji zmiňují.

Podobným tempem, jakým narůstá zájem o GDPR, se však podle zkušeností Úřadu objevují nepřesnosti či

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz