Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Denní vyměřovací základ v nemocenském pojištění

1.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.10 Denní vyměřovací základ v nemocenském pojištění

Ing. Růžena Klímová

Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny, snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.

Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné na nemocenské pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období. Do úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na pojištění se zahrnují i ty vyměřovací základy, z nichž nebylo odvedeno pojistné z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu.

Pro rok 2017 činí maximální vyměřovací základ 1 355 136 Kč.

Priklad

Příklad

Zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou. Pracovní poměr vznikl 2. 7. 2004. V roce 2017