Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daňový nerezident

9.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4 Daňový nerezident

Ing. Růžena Klímová

U daňového nerezidenta se na mzdový list místo rodného čísla uvádí datum narození, dále číslo a typ dokladu prokazujícího jeho totožnost, kód státu, který tento doklad vydal, identifikaci pro daňové účely ve státu daňové rezidence a kód státu, jehož je daňovým rezidentem [kódy států se pro tyto účely zjistí podle nařízení komise (ES) č. 2081/2003, zaměstnavatelům jsou k dispozici na stránkách Finanční správy: http://www.financnisprava.cz/ ].

Od roku 2017 je u poplatníka, který je daňovým nerezidentem, povinným údajem na mzdovém listě také den ukončení zaměstnání v České republice (viz zákon č. 105/2016 Sb. účinný od 6. dubna 2016).

Na mzdovém listě se u daňového rezidenta v rámci údajů o základu pro výpočet zálohy na daň nebo daně podle zvláštní sazby, a o vypočtené záloze na daň nebo dani sražené podle zvláštní sazby daně, nově uvedou odděleně údaje o odměně člena orgánu právnické osoby a sražené dani z této odměny.

Povinnou přílohou tiskopisu “Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti” je podle § 38j ZDP pro plátce daně, kteří zaměstnávali daňové nerezidenty (poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 ZDP), Příloha č. 2 “Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů“, která byla již pro rok 2016 změněna (MFin 5530 vzor č. 13). 

Priklad

Příklad

Zaměstnavatel přijal do zaměstnání od 1. 8. do 31. 12. 2017 rezidenta Ukrajiny. Zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka.

Mzdový list – leden až prosinec 2017
Jurij Dogov, rodné Dogov
Narozen 25. 10. 1975
Cestovní pas číslo 75485645, vydala cizinecká policie Kyjev
Rezident Ukrajiny, kód státu rezidence: 072 UA
Nástup do zaměstnání: 1. 8. 2017
Ukončení zaměstnání: 31. 12. 2017
Základní sleva: 2 070 Kč