Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Čerpání dovolené

16.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.12 Čerpání dovolené

Ing. Růžena Klímová

Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené.

Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec nastoupil do pracovního poměru 1. ledna na dobu neurčitou. Po odpracování 2 měsíců požádal organizaci o poskytnutí dovolené v délce 4 týdnů? Může mu zaměstnavatel dovolenou poskytnout?

Ano, zaměstnavatel může dovolenou poskytnout, pokud lze předpokládat, že do konce kalendářního roku splní podmínky pro vznik práva na dovolenou. Pokud zaměstnanec podmínky nesplní, zaměstnavatel dovolenou zkrátí bez souhlasu zaměstnance a náhradu mzdy za přečerpanou dovolenou srazí zaměstnanci v lednu následujícího roku, případně dříve, pokud dojde ke skončení pracovního poměru. Od roku 2015 se zrušil odvod zdravotního pojištění z neplaceného volna a neomluvené absence. Proto zaměstnavatel dobu přečerpané dovolené již neposuzuje jako neplacené volno s případným doplatkem pojistného.

Priklad

Příklad 2

Zaměstnanec vyčerpal celý roční nárok v květnu a červnu 2017. K 31. 8. 2017 s ním zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr a zjistil, že přečerpaná dovolená činí 8 dnů. Roční nárok byl 25 dnů.

25 : 12 × 8 = 16,6, zaokr. 17 dnů. 25 – 17 = 8 dnů.

Zaměstnavatel srazí bez souhlasu náhradu mzdy za přečerpanou dovolenou, přičemž musí respektovat postup dle OSŘ (ponechat nezabavitelnou částku atd.).

att

Upozornění:

Zákoník práce dovoluje poskytovat dovolenou, na kterou ještě zaměstnanci nevznikl právní nárok, pokud do konce roku podmínky