dnes je 19.8.2019
Input:

Bezchybné mzdové výpočty- Práce ve svátek

17.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.17.05
Bezchybné mzdové výpočty- Práce ve svátek

Ing. Růžena Klímová

Stálým problémem ve mzdové účtárně je odměňování výkonu práce v den, na který připadne státní svátek. Důvodem je to, že v minulosti byl výkon práce ve svátek velmi často mylně posuzován jako práce přesčas, ačkoliv i takové případy mohou výjimečně nastat. Právní úpravu tohoto titulu řeší ustanovení § 115 ZP, jedná-li se o odměňování mzdou, a § 135 ZP, jedná-li se o odměňování platem, kde je stanoven postup odměňování při výkonu práce ve svátek a též kdy zaměstnanec v den svátku do práce nejde.

Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna (§ 115 odst. 1 a 2 ZP).

1. Zaměstnanec je odměňován měsíční formou mzdy

1.1 Výkon práce ve svátek a čerpání náhradního volna v témže měsíci

V době čerpání náhradního volna za práci ve svátek obdrží náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Příklad č. 1

Zaměstnanec má stanoven harmonogram směn v rozsahu 176 hodin se směnami v délce 11 hodin. Jedna směna připadla na svátek. Zaměstnanec má měsíční mzdu 20 000 Kč a jeho průměrný hodinový výdělek činí 118,55 Kč. V daném měsíci odpracoval stanovenou pracovní dobu, tedy 176 hodin, z toho ve svátek odpracoval 11 hodin. Za práci ve svátek čerpal náhradní volno v tomto měsíci.

Výpočet měsíční mzdy: (20 000 : 176) x 165 = 18 750 Kč

Výpočet náhrady mzdy při čerpání náhradního volna: (118,55 x 100 %) x 11 = 1 304,05 Kč

Celková hrubá mzda: 18 750 + 1304,05 = 20 054,05 Kč, po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 20 055 Kč.

1.2 Výkon práce ve svátek a čerpání náhradního volna v jiném měsíci

V době čerpání náhradního volna za práci ve svátek obdrží náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Příklad č. 2

Zaměstnanec má stanoven harmonogram směn v rozsahu 176 hodin se směnami v délce 11 hodin. Jedna směna připadla na svátek. Zaměstnanec má měsíční mzdu 20 000 Kč a jeho průměrný hodinový výdělek činí 118,55 Kč. V daném měsíci odpracoval stanovenou pracovní dobu, tedy 176 hodin, z toho ve svátek odpracoval 11 hodin. Za práci ve svátek čerpal náhradní volno v jiném měsíci, kdy měl již zaměstnanec jiný průměrný hodinový výdělek (123,55 Kč) a harmonogram směn byl určen v rozsahu 187 hodin.

Výpočet měsíční mzdy v měsíci výkonu práce ve svátek: (20 000 : 176) x 176 = 20 000 Kč

Výpočet měsíční mzdy v měsíci čerpání náhradního volna: (20 000 : 187) x 176 = 18 823,53 Kč

Výpočet náhrady mzdy při čerpání náhradního volna: (123,55 x 100 %) x 11 = 1 359,05 Kč

Celková hrubá mzda: 18 823,53 + 1 359,05 = 20 182,58 Kč, po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 20 183 Kč.

1.3 Zaměstnanec odměňovaný měsíční mzdou v den svátku nepracoval

Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.

Zaměstnavatel však může poskytovat nekrácenou měsíční mzdu, pokud tak stanoví ve vnitřním mzdovém předpisu.

a) Zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy za svátek.

Příklad č. 3

Zaměstnanec má stanoven harmonogram směn v rozsahu 176 hodin se směnami v délce 11 hodin. Jedna směna připadla na svátek, ale zaměstnanec do práce nešel. Zaměstnanec má měsíční mzdu 20 000 Kč a jeho průměrný hodinový výdělek činí 118,55 Kč.

Výpočet mzdy: (20 000 : 176) x 165 = 18 750 Kč

Výpočet náhrady mzdy za svátek: (118,55 x 100 %) x 11 = 1 304,05 Kč

Celková mzda: 18 750 + 1 304,05 = 20 054,05Kč, po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 20 055 Kč.

b) Zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem nebo v kolektivní smlouvě, že měsíční mzda se poskytuje v nekrácené výši bez ohledu na počet pracovních dnů v měsíci včetně svátků připadajících na tyto dny. Měsíční mzda se z důvodu svátku nekrátí.

Příklad č. 4

Zaměstnanec má stanoven harmonogram směn v rozsahu 176 hodin se směnami v délce 11 hodin. Jedna směna připadla na svátek, ale zaměstnanec do práce nešel. Zaměstnanec má měsíční mzdu 20 000 Kč.

Výpočet mzdy: 20 000 : 176 x (165 + 11) = 20 000 Kč

2. Odměňování formou hodinové mzdy

2.1 Výkon práce ve svátek a čerpání náhradního volna v témže měsíci

Zaměstnanec je odměňován hodinovou mzdou a za práci ve svátek čerpá náhradní volno. V době čerpání náhradního volna obdrží náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Příklad č. 5

Zaměstnanec má stanoven harmonogram směn v rozsahu 176 hodin se směnami v délce 11 hodin. Jedna směna připadla na svátek, zaměstnanec má hodinovou mzdu 135 Kč, jeho průměrný hodinový výdělek činí 138,20Kč, zaměstnanec v daném měsíci odpracoval stanovenou pracovní dobu (176 hodin, z toho ve svátek 11 hodin),

Počet odpracovaných hodin: 176 – 11 = 165

Mzda za výkon práce: 165 x 135 = 22 275 Kč

Náhrada mzdy v době čerpání náhradního volna za svátek: 11 x 138,20= 1 520,20 Kč

Celkem mzda: 22 275 + 1 520,20 = 23 795,20 Kč, po zaokrouhlení 23 796 Kč.

2.2 Výkon práce ve svátek a čerpání náhradního volna v jiném měsíci

Příklad č. 6

Zaměstnanec má stanoven harmonogram směn v rozsahu 176 hodin se směnami v délce 11 hodin. Jedna směna připadla na svátek, zaměstnanec má hodinovou mzdu 135 Kč, jeho průměrný