dnes je 14.11.2019
Input:

Bezchybné mzdové výpočty - Práce přesčas

1.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.19.03
Bezchybné mzdové výpočty – Práce přesčas

Ing. Růžena Klímová

Příklad
Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel
se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době tří kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek ve výši alespoň 25 % průměrného výdělku.

V  případě výkonu práce přesčas přísluší zaměstnanci přednostně nárok na finanční plnění a pouze v případě, že souhlasí s poskytnutím náhradního volna za práci přesčas, nárok na náhradní volno.

VÝPOČET MZDY ZA PRÁCI PŘESČAS

Příklad č. 1

Harmonogramem směn bylo na daný kalendářní měsíc určeno zaměstnanci odpracovat 160 hodin. Zaměstnanec má měsíční mzdu 23 000 Kč. Průměrný hodinový výdělek činí 135,55 Kč. V daném měsíci odpracoval 178 hodin, tedy 18 hodin práce přesčas a za práci přesčas nečerpal náhradní volno. Zaměstnavatel poskytuje příplatkové mzdy v minimální výši.

Výpočet základní mzdy: (23 000 : 160) x (160 + 18) = 25 587,50 Kč

Příplatek za práci přesčas: 135,55 x 25 % x 18 = 609,98 Kč

Celková mzda včetně práce přesčas: 25 587,50 + 609,98 = 26 197,48, po zaokr. 26 198 Kč.

NÁHRADNÍ VOLNO ZA PRÁCI PŘESČAS

Jak výše uvedeno, mohou se smluvní strany dohodnout na poskytnutí náhradního volna za práci přesčas.

1. Náhradní volno poskytnuté v měsíci výkonu práce přesčas

Příklad č. 2

Zaměstnanec měl harmonogramem směn odpracovat 176 hodin. Má stanovenou měsíční mzdu ve výši 23 500 Kč. V měsíci odpracoval 8 hodin navíc. Náhradní volno za práci přesčas čerpal v tomto měsíci. Došlo tak ke kompenzaci práce přesčas s náhradním volnem a zaměstnanec obdrží měsíční mzdu ve výši 23 500 Kč.

2. Náhradní volno za práci přesčas poskytnuté v jiném měsíci

Příklad č. 3

Zaměstnanec měl harmonogramem směn odpracovat 176 hodin. Má stanovenou měsíční mzdu ve výši 23 500 Kč. V jednom měsíci odpracoval 8 hodin navíc. Náhradní volno čerpal v následujícím měsíci, kdy harmonogramem bylo určeno odpracovat 160 hodin.

V měsíci výkonu práce přesčas zaměstnavatel zaplatí mzdu včetně práce přesčas bez příplatku.

(23 500 : 176) x (176 + 8) = 24 568,18, zaokr. 24 569 Kč

V následujícím měsíci zaplatí mzdu za výkon práce v rozsahu: 160 – 8 = 152 hodin.

Mzda bude činit: (23 500 : 160) x 152 = 22 325 Kč.

Současná právní úprava umožňuje (viz. § 353 odst. 3 ZP), aby se smluvní strany dohodly na tom, že bude-li mzda za práci přesčas zúčtována v jiném rozhodném období (respektive v jiném měsíci) než v tom, ve kterém byla tato práce vykonána, zahrnou se do odpracované doby také hodiny práce přesčas, za kterou je mzda poskytnuta. Této možnosti využívají téměř všichni zaměstnavatelé, neboť do zúčtování mezd vnáší logiku a značné zjednodušení.

Příklad č. 3

Zaměstnanec měl harmonogramem směn odpracovat 176 hodin. Má stanovenou měsíční mzdu ve výši 23 500 Kč. V jednom týdnu odpracoval 8 hodin navíc. Do konce tohoto měsíce mu však zaměstnavatel neumožnil vyčerpat náhradní volno. V dalším měsíci, kdy měl harmonogramem směn určeno odpracovat 160 hodin, mu zaměstnavatel nařídil vyčerpat náhradní volno v rozsahu 8 hodin. Současně byla mezi smluvními stranami dohoda ve smyslu § 353 odst. 3 ZP.

V měsíci výkonu práce přesčas zaplatí zaměstnavatel mzdu bez práce přesčas, tedy za 176 hodin (184 – 8) částku 23 500 Kč.

V následujícím měsíci zaplatí mzdu za výkon práce včetně náhradního volna za přesčas, tedy v rozsahu 152 + 8 = 160 hodin, k nimž se váže mzda ve výši 23 500 Kč.

PRÁCE PŘESČAS VE SVÁTEK

Za práci přesčas ve svátek je možné poskytovat náhradní volno, pokud s tím zaměstnanec souhlasí. Může dojít k těmto situacím:

  1. Zaměstnanci je poskytnuto náhradní volno za práci ve svátek. Podle § 114 a § 115 ZP se bude jednat o náhradní volno s náhradou mzdy. Dále má nárok na dosaženou mzdu za práci přesčas podle počtu odpracovaných hodin včetně příplatku za práci přesčas.
  2. Bude dohodnuto náhradní volno za práci přesčas. Pak přísluší zaměstnanci náhradní volno z obou důvodů (za svátek i za přesčas) a za jednu hodinu práce tak získá dvě hodiny náhradního volna. Přitom po dobu náhradního volna za práci ve svátek mu bude náležet podle § 114 ZP a § 115 ZP náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, zatímco za dobu náhradního volna za přesčas žádná náhrada poskytována nebude.
  3. Bude dohodnuto poskytnutí příplatku za práci ve svátek a náhradní volno za práci přesčas. Pak podle § 114 ZP a § 115 ZP obdrží dosaženou mzdu za odpracované hodiny a příplatek za práci ve svátek, a náhradní volno bude neplacené.

MOŽNÉ VARIANTY PRÁCE PŘESČAS A SVÁTKU V PŘÍKLADECH

Příklad č. 4

Zaměstnanec pracuje v rámci 40hodinové týdenní pracovní doby. Harmonogram směn byl stanoven v rozsahu 176 hodin, z toho svátek v rozsahu 8 hodin připadal/nepřipadl na obvyklý pracovní den.

Měsíční mzda činí 25 800 Kč, průměrný hodinový výdělek činí 152,50 Kč. Zaměstnavatel poskytuje příplatkové mzdy pouze ve výši stanovené zákonem.

Varianta první – zaměstnanec nečerpá náhradní volno za práci přesčas, ani
za práci ve svátek.

a) Zaměstnanec nemá na den svátku nařízenou směnu, avšak na příkaz zaměstnavatele musí z vážných důvodů odpracovat 8 hodin. Zaměstnanec nečerpá náhradní volno za svátek, ani za práci přesčas. Je uzavřena dohoda o poskytování příplatku za práci ve svátek namísto náhradního volna za svátek.

Výpočet mzdy:

Mzda za výkon práce včetně práce přesčas: (25 800 : 176) x (176 + 8) = 26 972,73 Kč

Příplatek za práci ve svátek: 8 x 152,50 x 100 % = 1 220 Kč

Příplatek za práci přesčas: 8 x 152,50 x 25 % = 305 Kč

Celková výše mzdy: 26 972,73 + 1 220 + 305 = 28 497,73Kč, zaokr. 28 498 Kč.

b) Zaměstnanec má na den svátku nařízenou směnu v rozsahu 8 hodin, avšak na příkaz zaměstnavatele musí z vážných důvodů odpracovat dalších 8 hodin. Zaměstnanec nečerpá náhradní volno za svátek, ani za práci přesčas. Je uzavřena dohoda o poskytování příplatku za práci ve svátek namísto náhradního volna za svátek.

Výpočet mzdy:

Mzda za výkon práce: (25 800 : 176) x (176 + 8) = 26 972,73 Kč

Příplatek za práci ve svátek: 16 x 152,50 x 100 % = 2 440 Kč

Příplatek za práci přesčas: 8