Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální sdělení Finanční správy ČR

14.4.2017, Zdroj: Finanční správa

Následující sdělení Finanční správy ČR je určeno pro plátce daně ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů.

Na tiskopise Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (Tiskopis 25 5460/A MFin 5460/A – vzor č. 4) vydaném pro zdaňovací období 2017, bylo v řádku 3. „Úhrn skutečně sražené daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů uvedených na ř. 2“ v odkazu na § 36 odst. 2 zákona nahrazeno písmeno p) písmenem o).

V této souvislosti není nutné provádět změnu písmene, či samotnou výměnu tiskopisu ve

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu PaM profi.
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz