dnes je 30.5.2024

Input:

Aktuálně k dohodám o provedení práce

13.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2024.10.04
Aktuálně k dohodám o provedení práce

Mgr. Michaela Hradcová

V Poslanecké sněmovně byl přijat pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 570 měnící platnou právní úpravu DPP v konsolidačním balíčku.

Cílem pozměňovacího návrhu je zjednodušit platnou právní úpravu dohod o provedení práce (dále jen "DPP") zejména v oblasti účasti na nemocenském pojištění podle § 7a a § 7b zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění účinném od 1. 7. 2024. Níže uvádíme stručnou informaci, jaký postup by následoval po vyhlášení pozměňovacího návrhu ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

CO NASTANE OD 1. 7. 2024? EVIDENCE VŠECH DPP

  • Zavádí se evidence všech zaměstnanců činných na základě DPP (nově i nemocensky nepojištěných) na ČSSZ.

    • Nejpozději do 30. 7. 2024 se musí do registru zaměstnavatelů přihlásit všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají/zaměstnávali pouze nepojištěné zaměstnance na DPP a nejsou přihlášeni v registru zaměstnavatelů podle § 93 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

    • Zaměstnavatel musí za každý měsíc předložit příslušné ÚSSZ na předepsaném tiskopise údaje o zaměstnancích na DPP ve lhůtě do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém tyto zaměstnance zaměstnával (poprvé za měsíc

Nahrávám...
Nahrávám...