dnes je 14.7.2024

Input:

582/1991 Sb., Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném k 1.7.2025

č. 582/1991 Sb., Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném k 1.7.2025
ZÁKON
České národní rady
ze dne 17. prosince 1991
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
160/1993 Sb.
(k 1.7.1993)
mění, doplňuje
307/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
241/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění, doplňuje
160/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění, doplňuje
ÚZ 87/1996 Sb.
 
 
134/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
306/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
ÚZ 45/1998 Sb.
 
 
93/1998 Sb.
(k 30.4.1998)
doplňuje
225/1999 Sb.
(k 1.12.1999)
mění
356/1999 Sb.
(k 1.3.2000)
mění
360/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění
18/2000 Sb.
(k 28.2.2000)
v § 18 doplňuje písm. o), § 36 písmeno v)
29/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
vkládá § 116b, mění § 120a
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 18 odst. 1 písm. f), § 36 písm. h)
133/2000 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 6 odst. 4 písm. p)
155/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 22 písm. d)
159/2000 Sb.
(k 1.8.2000)
v § 14 odst. 3 doplňuje písm. h), včetně pozn. pod čarou č. 50a)
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění, v § 5 zrušuje odst. 2, v § 120c doplňuje odst. 2 a číslování odstavců
238/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 9 odst. 1 písm. b), § 110 odst. 1 větu druhou
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 62 odst. 1
411/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 14 odst. 3 písm. g)
116/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění § 6 odst. 4 písm. a) bod 11
353/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 6 odst. 1, doplňuje odst. 4 v § 35a, mění § 54 odst. 4, § 120c odst. 2
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 14 odst. 3 písm. a), § 78 odst. 2, ruší § 79, v § 85 odst. 2 věty čtvrtou a pátou, nové znění § 89, mění § 97 a 104, nové znění § 104e, mění § 104f, § 106, 111 odst. 5 a 118a odst. 3
263/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
v § 37 mění odst. 1 a doplňuje odst. 7
265/2002 Sb.
(k 28.6.2002)
nové znění § 11a
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
§ 3, § 6, § 8, § 10, § 16, § 118, vkládá § 123e
518/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 89 vkládá nový odst. 1, mění odst. 4, vkládá § 126a
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
po novele zákona ustanovení zrušeno, změna neprovedena
424/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění (65 novelizačních bodů)
424/2003 Sb.
(k 1.7.2005)
doplňuje ust. § 5, 22, 33 a 37, vkládá nový § 16a a § 22a
425/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 29, 41, 48, 48a, 48b, 118a a 120
453/2003 Sb.
(k 1.4.2004)
mění § 8 odst. 2 písm. c), § 16 odst. 1
53/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
v § 11a mění odst. 1, vkládá odst. 2 a 3
167/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 6 doplňuje písm. z)
281/2004 Sb.
(k 7.5.2004)
v § 18 odst. 1 ruší písm. i), v § 36 ruší písm. l), mění slova v § 38 odst. 1, v § 42 ruší větu druhou, mění slova v § 48 odst. 1 písm. e), § 49 odst. 5, § 82 odst. 2 písm. c)
359/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
v § 18 odst. 1 písm. g) doplňuje slova
v § 36 písm. ch) doplňuje slova
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
17 novelizačních bodů
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
18 novelizačních bodů v souvislosti s přijetím správního řádu
168/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
v § 18 mění odst. 1 písm. j),
v § 36 mění odst. 1 písm. m)
361/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 18 odst. 1 doplňuje písm. t)
v § 36 doplňuje písm. za)
381/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 14 odst. 3 doplňuje písm. l)
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 14 odst. 3 doplňuje písm. m)
24/2006 Sb.
(k 1.2.2006)
ruší § 42, v § 53 mění odst. 3, v § 90 ruší slova, nová přechodná ustanovení
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 14 odst. 3 mění písm. h), ruší pozn. č. 50b
81/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 39 odst. 1 vkládá větu a v § 39 vkládá odst. 8
109/2006 Sb.
(k 31.3.2006)
vkládá nová přechodná ustanovení - pouze bod 6 až 8
109/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění v § 4 odst. 2, § 16, § 16a, § 53 odst. 2; ruší v § 6 odst. 4 písm. a) bod 19, v § 8 odst. 1 písm. e) až i), v § 12 písm. d) a § 16b; vkládá v 8 odst. 10 a přechodná ustanovení - jen bod 1, 3 a 4a
v § 8 odst. 1 ruší slova - změnu nelze provést
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění: v § 2 písm. b), § 6 odst. 4 písm. a) bod 11 a 12, § 8 odst. 1 písm. b) a d), § 48 odst. 1 písm. e), § 89 odst. 1 a 4, § 107, § 116 odst. 1, § 118a odst. 5 a § 125
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
vkládá slova v § 1 a § 14 odst. 3 písm. j)
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
v § 11a odst. 3 vkládá nové písm. c)
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění; ke všem datům celkem 215 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
189/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 5 písm. a), § 6 odst. 4 písm. a) bod 7, § 14 odst. 3 písm. k), § 50, § 82, § 83, § 86 odst. 4, § 104a, § 104e písm. a), § 104i,§ 120a; vkládá nové § 107a a § 116d
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
mění § 3 odst. 2, § 6 odst. 4 a § 120a; vkládá § 10a, v § 11 odst. 5, v § 14 odst. 3 písm. n), § 48d a § 123g
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
mění § 11a
nález ÚS
405/2006 Sb.
(k 1.7.2007)
v § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 ruší slova
585/2006 Sb.
(k 31.12.2006)
v § 11a odst. 3 písm. c) nahrazuje slova
152/2007 Sb.
(k 1.7.2007)
mění § 4 odst. 2, § 6 odst. 4 písm. a) bod 11, § 7, § 8 odst. 1, § 48 odst. 1 písm. e), § 52 odst. 1, § 54 odst. 1 a 2, § 83a, § 84, § 85 a § 107a; nová přechodná ustanovení
152/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 6 odst. 4 písm. a) bod 13, § 48 odst. 1; vkládá v § 48 odst. 7
152/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 48 ruší odst. 4
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
v § 36 vkládá písm. zb) a v § 38 mění odst. 1
261/2007 Sb.
(k 16.10.2007)
mění v § 18 odst. 1 písm. m)
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 6 odst. 4, § 7 písm. b) a c), § 29 odst. 1, § 32 odst. 1, § 37 odst. 1, § 48 odst. 1, § 57, § 61 odst. 1, § 83 odst. 2 a § 83a odst. 2
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 6 odst. 4, § 7 písm. b), § 83 odst. 2 písm. c)
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
mění § 6 odst. 4
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 14 odst. 3 písm. a)
305/2008 Sb.
(k 21.8.2008)
mění § 39 odst. 4, § 48, § 82 odst. 2, § 104b odst. 2, § 104c odst. 1
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění; ke všem datům celkem 55 novelizačních bodů
306/2008 Sb.
(k 21.8.2008)
mění § 3a odst. 4, § 8 odst. 8, § 9, § 14 odst. 2, § 45, § 82 odst. 4, § 83 odst. 2, § 83b odst. 2, § 85a, § 90 odst. 1 písm. a) a § 110
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění; nová přechodná ustanovení
382/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 14 odst. 3 písm. d)
479/2008 Sb.
(k 31.12.2008)
v § 9 odst. 1 vkládá slova
479/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 3a odst. 3, § 4 odst. 2, § 5, § 6 odst. 2, § 8, § 16, § 16a, § 54 odst. 3, § 106 odst. 1, § 107a odst. 1; vkládá nový § 127a, bod 1 a 2 přechodných ustanovení
479/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění
479/2008 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
41/2009 Sb.
(k 1.3.2009)
mění § 8 odst. 5, § 35a odst. 1, § 36 písm. n), § 43, § 82 odst. 3, § 83 odst. 1
ÚZ 67/2009 Sb.
 
 
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
v § 36 vkládá písm. zc), mění § 38 odst. 1
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 11a, § 14 odst. 3 písm. n), § 16c odst. 2 písm. k) a vkládá nový § 11b
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 14 odst. 3 písm. b)
303/2009 Sb.
(k 14.7.2009)
retroaktivně ruší slova v § 36 písm. ch); nová přechodná ustanovení
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
vkládá v 14 odst. 3 písm. d) nový bod 3
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 13 odst. 2, § 16a odst. 3, § 83 odst. 2 písm. c)
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 8 odst. 3 písm. e), § 14 odst. 3 písm. d), § 36 písm. p), § 37 odst. 5
nález ÚS
177/2011 Sb.
(k 29.6.2011)
ruší ustanovení § 104e písm. b)
180/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění § 36 písm. z)
220/2011 Sb.
(k 30.9.2011)
mění § 83b odst. 1, § 88, § 88a; ruší § 108
220/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 120 odst. 1
263/2011 Sb.
(k 29.11.2011)
mění § 39 odst. 1, § 39 a § 120a
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 8 odst. 1 písm. e) a g); ruší § 132
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 9 odst. 1 písm. b), § 45, § 110 odst. 1
348/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 9 odst. 1 a odst. 2
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 13 odst. 2, § 16a odst. 3 a § 83 odst. 2 písm. c)
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 35a odst. 1 a § 36 písm. f)
366/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 8 odst. 1 písm. d) a f); mění § 37 odst. 5
367/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 8 odst. 1 písm. c); nové přechodné ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 8 odst. 6, § 11 odst. 1, § 16, § 16a, § 54 odst. 3, § 116d
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 83 odst. 4
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
ve znění zák. č. 267/2014 Sb.
mění § 16c odst. 2 písm. r), § 37 odst. 1 písm. d), § 40a odst. 1 a 2
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění k datu 31 novelizačních bodů
470/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 123e
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 39 odst. 1 a § 123e
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá nový § 11c
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění v § 36 písm. m)
403/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 83 odst. 3 a § 86 odst. 5
274/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
vkládá novou část devátou
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 11a, § 16c odst. 2 písm. u), § 51 odst. 1, § 105 a § 118
313/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 8 odst. 1
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 24 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 13 odst. 2, § 14 odst. 3, § 15, § 54, § 127; nová přechodná ustanovení
136/2014 Sb.
(k 1.8.2014)
mění § 1, § 6 odst. 4 písm. a) bod 18, § 7 písm. b), § 8; vkládá v části šesté novou hlavu první
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 3a, § 7, § 35a, § 36 písm. v), § 110 odst. 3
251/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 7, § 35a, § 54 a § 127
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 123e
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 35a odst. 1
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 36 písm. zc)
317/2015 Sb.
(k 7.12.2015)
mění § 7, § 14, § 82, § 104b a § 127a
377/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 16c, § 39 odst. 1, § 52 a § 83
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 35a odst. 1, § 36, § 38 odst. 1, § 83a
137/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 85
190/2016 Sb.
(k 17.6.2016)
mění § 36 písm. zc)
190/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 36 písm. zb)
213/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 35a a § 37; nové přechodné ustanovení
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 39, § 39a a § 123e
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
vkládá v § 36 písm. zk); mění § 38 odst. 1 a § 83a
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
99/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 36 písm. h)
148/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění § 37 odst. 1 písm. e)
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 5, § 6, § 37, část pátou, § 104a, § 104b, § 109, § 121, § 122 a § 122a
195/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 123e odst. 1 písm. b)
203/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 4; vkládá nové § 4a, 4b a 10b
259/2017 Sb.
(k 18.8.2017)
mění § 14 odst. 1 a § 122
259/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění; nová přechodná ustanovení
259/2017 Sb.
(k 1.1.2022)
před nabytím účinnosti byly změny zrušeny
ve znění zák. č. 335/2018 Sb., zák. č. 164/2019 Sb. a zák. č. 136/2021 Sb.
310/2017 Sb.
(k 1.6.2018)
mění § 37 odst. 1 písm. e)
92/2018 Sb.
(k 31.5.2018)
mění § 6 odst. 4 písm. a) bod 7, § 11a odst. 4 písm. l), § 14 odst. 3 písm. d), § 37 odst. 5, § 54 odst. 3 písm. i), § 83b, § 88 odst. 5, § 104a
335/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 8 odst. 4 a 8 a § 16b odst. 3
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
vkládá § 13a
164/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 123e odst. 2 písm. a) a b) a § 123e odst. 3 písm. b)
228/2019 Sb.
(k 1.3.2020)
mění § 8 odst. 1 písm. e)
315/2019 Sb.
(k 1.12.2019)
vkládá v § 36 písm. zj)
255/2020 Sb.
(k 1.9.2020)
mění § 39 a § 54 odst. 3 písm. j)
540/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 3, § 48, § 48d a § 123g
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 11a a mění § 85
270/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění § 123e odst. 1 písm. b)
323/2021 Sb.
(k 9.9.2021)
mění § 16c odst. 2
323/2021 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 6, § 7, § 53, § 83, § 110; vkládá § 84a
330/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 37 odst. 1 písm. e)
216/2022 Sb.
(k 1.2.2023)
mění § 11 odst. 1
221/2022 Sb.
(k 1.8.2022)
mění § 37 a § 54
366/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 48 odst. 4, § 48d odst. 1 a § 120a
423/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 8, § 16, § 16a, § 54, § 90
455/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 35a, § 37, § 54; vkládá § 37a a novou část sedmou
321/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
321/2023 Sb.
(k 1.12.2023)
mění, § 5, § 7, § 8, § 16a, § 81, § 82, § 83, § 84a, § 88, § 110, § 112, § 121; vkládá nový § 82a
321/2023 Sb.
(k 1.7.2025)
mění § 88, § 116, § 117; nabývají účinnosti body 2 a 3 přechodných ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
ve znění zák. č. 163/2024 Sb.
mění § 104g
412/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
414/2023 Sb.
(k 1.1.2027)
mění - dosud neuvedeno
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy
§ 1
Tento zákon upravuje organizační uspořádání sociálního zabezpečení, působnost České správy sociálního zabezpečení, územních správ sociálního zabezpečení, Institutu posuzování zdravotního stavu a orgánů státní správy v sociálním zabezpečení a k výběru příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, úkoly občanů a zaměstnavatelů při provádění sociálního zabezpečení a řízení ve věcech důchodového pojištění a důchodového zabezpečení, včetně řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a sociální péče a ve věcech osob zdravotně znevýhodněných. Tento zákon dále upravuje postup při úhradě náhrady mzdy nebo platu za pracovní volno související s akcí pro děti a mládež (dále jen „náhrada mzdy nebo platu”), kterou poskytl zaměstnavatel zaměstnanci podle § 203a zákoníku práce.
§ 2
Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje důchodové pojištění2) .
§ 3
Organizační uspořádání sociálního zabezpečení
(1)  Sociální zabezpečení provádí orgány sociálního zabezpečení.
(2)  Na úseku sociálního zabezpečení vykonávají působnost též obecní úřady, obecní živnostenské úřady (dále jen „živnostenské úřady”) a orgány Finanční správy České republiky.
(3)  Orgány sociálního zabezpečení jsou:
a)  Ministerstvo práce a sociálních věcí,
b)  Česká správa sociálního zabezpečení,
c)  územní správy sociálního zabezpečení,
d)  Institut posuzování zdravotního stavu,
e)  Ministerstvo vnitra,
f)  Ministerstvo spravedlnosti,
g)  Ministerstvo obrany.
§ 3a
(1)  Česká správa sociálního zabezpečení, Institut posuzování zdravotního stavu a územní správy sociálního zabezpečení jsou správními úřady. Česká správa sociálního zabezpečení je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu, účetnictví, služebních vztahů státních zaměstnanců a pracovněprávních vztahů má Institut posuzování zdravotního stavu a územní správy sociálního zabezpečení postavení vnitřních organizačních jednotek České správy sociálního zabezpečení.
(2)  Služební vztahy státních zaměstnanců v České správě sociálního zabezpečení, v Institutu posuzování zdravotního stavu a v územních správách sociálního zabezpečení se řídí zákonem o státní službě. Pracovněprávní vztahy zaměstnanců v České správě sociálního zabezpečení, v Institutu posuzování zdravotního stavu a v územních správách sociálního zabezpečení se řídí zákoníkem práce.
(3)  V čele České správy sociálního zabezpečení je ústřední ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. V čele Institutu posuzování zdravotního stavu a územní správy sociálního zabezpečení je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
ČÁST DRUHÁ
ÚKOLY ORGÁNŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, DALŠÍCH ORGÁNŮ A OBCÍ V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí
§ 4
(1)  Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo”)
a)  řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení,
b)  řídí Českou správu sociálního zabezpečení,
c)  zajišťuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv v sociálním zabezpečení,
d)  zajišťuje úkoly související s dalším rozvojem sociálního zabezpečení.
(2)  Ministerstvo posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely přezkumného řízení soudního ve věcech důchodového pojištění a pro účely odvolacího řízení správního, pokud napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě posudku Institutu
Nahrávám...
Nahrávám...