Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 48 ZNP - Nároky na více dávek z jednoho nebo více pojištění

14.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.3.48
§ 48 ZNP – Nároky na více dávek z jednoho nebo více pojištění

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 8 – souběh pojištění z více zaměstnání

  • § 14 odst. 2 – nárok na tutéž dávku při souběhu pojištění

  • § 20 – úhrnný denní vyměřovací základ při souběhu pojištění

  • § 22 odst. 1 – redukční hranice

  • § 39 odst. 3 – souběh nároku na výplatu ošetřovného a peněžité pomoci v mateřství nebo dlouhodobého ošetřovného

  • § 41c odst. 2 – souběh nároku na dlouhodobé ošetřovné a peněžitou pomoc v mateřství

  • § 43 odst. 2 – souběh vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství s dalšími dávkami

  • § 46 – nárok na výplatu dávky

  • § 47 – vzdání se nároku na výplatu dávky

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • § 192 odst. 1 – souběh nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, otcovské nebo dlouhodobého ošetřovného a náhrady mzdy nebo platu


Komentář
Komentář

Jednomu pojištěnci může vzniknout z jednoho pojištění nárok na výplatu více dávek, neboť splní všechny podmínky nároku na výplatu u jednotlivých dávek. V tomto případě platí tyto zásady (vycházející z principu, že současně se může za kalendářní den vyplácet jednomu pojištěnci jen jedna dávka nemocenského pojištění z jednoho pojištění):

 • nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství má vždy přednost, s výjimkou případu přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství z důvodu, že pojištěnec nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byl uznán dočasně práce neschopným, a dítě bylo z tohoto důvodu v péči jiné osoby (v tomto případě se místo peněžité pomoci v mateřství vyplácí nemocenské),

 • nárok na výplatu nemocenského má přednost před nárokem na výplatu ošetřovného; podpůrčí doba u ošetřovného se přitom nestaví po dobu, po kterou je nárok na výplatu nemocenského a po kterou se ošetřovné nevyplácí,

 • nárok na výplatu otcovské má přednost před nárokem na výplatu ostatních dávek nemocenského pojištění,

 • nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného má přednost před nárokem na výplatu nemocenského a ošetřovného (souběh ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného u více pojištěnců je upraven v § 39 odst. 3 ZNP; přednost má dlouhodobé ošetřovné),

 • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se nevyplácí za kalendářní dny (srov. § 43 odst. 2 ZNP) dočasné pracovní neschopnosti, karantény, ošetřování nebo péče a mateřské nebo rodičovské dovolené.

Zvlášť je upraven případ souběhu nároku na výplatu nemocenského ze dvou různých titulů při jednom pojištění, neboť dočasná pracovní neschopnost a karanténa jsou samostatné sociální události. Nárok na nemocenské z důvodu dočasné pracovní neschopnosti může vzniknout i v době nároku na nemocenské z důvodu nařízené karantény; to platí i naopak. V tomto případě trvají současně dva nároky na nemocenské, avšak nárok na výplatu nemocenského je jen jeden a přednost má ten nárok, který vznikl dříve (a to i v případě, že by výše nemocenského u tohoto dřívějšího nároku byla nižší). Podpůrčí doba se však u nemocenského, které se nevyplácí, nepřerušuje, tj. běží dále.

Příklady

Příklad

Zaměstnankyně v pracovním poměru byla uznána dočasně práce neschopnou od 10. srpna 2018 a