dnes je 16.2.2019
Input:

48/1997 Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.1.2018

č. 48/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. března 1997
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
242/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
doplňuje
2/1998 Sb.
(k 27.1.1998)
mění, doplňuje
127/1998 Sb.
(k 30.6.1998)
mění
225/1999 Sb.
(k 1.12.1999)
mění
363/1999 Sb.
(k 31.12.1999)
mění, stanoví účinnost do: 31.12.2000
18/2000 Sb.
(k 28.2.2000)
mění
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění v § 5 písm. a) bod 7
155/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 7 odst. 1 písm. d)
nález ÚS
167/2000 Sb.
(k 31.12.2000)
ruší § 17 odst. 5
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 2
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 30 odst. 1, odst. 3 písm. a) a c), § 55 odst. 3)
459/2000 Sb.
(k 31.12.2000)
v § 17 mění odst. 5 a vkládá odst. 6 až 11, vkládá § 55a, v § 61 ruší ustanovení o konci účinnosti
176/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 5 písm. c), § 8 odst. 4, § 53 odst. 1 a 3, vkládá nový § 53a a 53b
176/2002 Sb.
(k 9.5.2002)
mění, v § 54 doplňuje odst. 3 až 5
176/2002 Sb.
(k 1.5.2004)
mění, pozbývá platnosti změna § 54
198/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 7 odst. 1 doplňuje písm. n)
285/2002 Sb.
(k 1.9.2002)
mění § 13 odst. 2, vkládá nový § 35a,
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 27, § 47 až 49, vkládá nový § 55b
222/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
v § 7 odst. 1 doplňuje písm. o)
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
v § 30 odst. 3 ruší písm. a), mění písm. b) a písm. c)
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 5 písm. a) bod 9 ruší slova
424/2003 Sb.
(k 12.12.2003)
v § 13 odst. 2 vkládá písm. g, v § 15 nový odst. 6
424/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 2 odst. 5 a § 5 písm. a)
425/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 5 písm. b)
455/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
nové znění § 35a
85/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 5 písm. b)
359/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
v § 5 písm. a) bod 8 doplňuje slova
422/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
v § 13 mění odst. 1 a doplňuje odst. 3
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění § 5 písm. a) bod 13 a doplňuje slova v § 11 odst. 4
438/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
mění § 15, doplňuje odst. 5 až 10, mění § 53, kde vkládá odst. 2 až 9 a přílohu č. 2
123/2005 Sb.
(k 30.3.2005)
mění § 10 odst. 1, § 15 odst. 6 a 7, § 17 odst. 3, § 40 odst. 3 a doplňuje odst. 4 a 5, vkládá § 53c, v příl. č. 3 mění číslo 128, nová přechodná ust.
168/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
mění § 5 písm. a) bod 11
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
mění slova v § 55 odst. 4
350/2005 Sb.
(k 13.10.2005)
v § 7 odst. 1 doplňuje písm. p)
361/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 5 písm.  a) bodu 9 vkládá slova
47/2006 Sb.
(k 27.2.2006)
mění § 7 odst. 1 písm. k)
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 7 odst. 1 písm. g) § 22 písm. d); vkládá § 17a a v § 22 písm. e)
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 7 odst. 1 písm. f)
117/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění § 17 odst. 2, 4, 5, § 40 odst. 2, § 41 odst. 6, § 41 odst. 7
ruší v § 17 odst. 6 až 11,
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 7 odst. 1 písm. p) nahrazuje slova
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 5 písm. b) bod 4, § 7 odst. 1 písm. d) a § 38
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
mění § 10 odst. 3; vkládá § 10a a v § 40 odst. 6
245/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
vkládá v § 17 odst. 1 a § 45a, mění § 40 odst. 2
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 38 nahrazuje slova
340/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 22a
nález ÚS
57/2007 Sb.
(k 31.12.2007)
v § 15 ruší slova v odst. 5 a odst. 10
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
v § 5 písm. a) v bodě 9 vkládá slova
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 38 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v § 53a odst. 3 písm. b) nahrazuje slova
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 7 odst. 1 písm. i), § 8 odst. 2 písm. m), § 11 odst. 4, § 16a odst. 2 písm. b)
137/2008 Sb.
(k 1.6.2008)
mění § 55
270/2008 Sb.
(k 1.8.2008)
mění § 16a a § 16b odst. 2
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 11 odst. 4 vkládá slova
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění v § 7 odst. 1 písm. f) a k)
59/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
mění § 16a a § 16b
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
změnu v § 5 písm. a) bodu 9 již s ohledem na předchozí novely nelze uskutečnit
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 39e odst. 3, § 39f odst. 5 písm. a) a vkládá v § 40 nové odst. 7 až 9
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 39e odst. 7 a § 45a odst. 6
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 15 odst. 6, § 30 odst. 2 písm. b), 39a odst. 4, § 39b odst. 4, § 39c, § 39f odst. 3, § 39i odst. 1 písm. a), § 39l; vkládá nové § 39o a 39p; nová přechodná ustanovení
298/2011 Sb.
(k 1.12.2011)
mění, 86 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
298/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 16a odst. 1 písm. d), § 17 odst. 8 a § 30 odst. 2 písm. a)
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 písm. a) a § 8 odst. 2 písm. d)
369/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 204 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 15 odst. 6 písm. f) a přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
1/2012 Sb.
(k 5.1.2012)
mění § 2 odst. 5
275/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 5 písm. a) bod 7
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 8
403/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 7
44/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
mění § 35a; nové přechodné ustanovení
nález ÚS
238/2013 Sb.
(k 5.8.2013)
ruší ustanovení § 11 odst. 1 písm. f), § 12 písm. n), § 13 odst. 3 až 8 a slova v § 17 odst. 4
nález ÚS
238/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší ustanovení § 16a odst. 1 písm. f), § 16a odst. 9 až 11, § 32 odst. 5, § 44 odst. 5 a dále ruší slova v § 44 odst. 6
60/2014 Sb.
(k 22.4.2014)
mění, celkem k datu 17 novelizačních bodů
60/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
109/2014 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 40
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 7
256/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 11, § 13, § 16a, § 16b, § 18, § 32, § 40 a § 53; nová přechodná ustanovení
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 5 písm. a) a § 9 odst. 3
1/2015 Sb.
(k 6.1.2015)
mění § 33; vkládá přílohu č. 5; nová přechodná ustanovení
200/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
mění, celkem k datu 45 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
200/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 17 odst. 1 a vkládá nový § 17b
314/2015 Sb.
(k 18.12.2015)
mění § 7 odst. 1 písm. q)
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 7 a § 11 odst. 3
66/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 39a; nové přechodné ustanovení
150/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 7 odst. 1 písm. n)
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 32, § 39c, § 39e, § 39j, § 39q, § 45a
200/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 7 odst. 1
nález ÚS
231/2017 Sb.
(k 1.1.2019)
ruší část ust. § 15 odst. 12 a část přílohy č. 3 oddílu C - dosud neuvedeno
290/2017 Sb.
(k 15.9.2017)
ruší v § 39a odst. 7
290/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 7, § 16b, § 17a, § 30, § 39a, § 39b, § 45a, § 55 a přílohu č. 1; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie51) a upravuje
a) veřejné zdravotní pojištění (dále jen „zdravotní pojištění“),
b) rozsah a podmínky, za nichž jsou na základě tohoto zákona ze zdravotního pojištění hrazeny zdravotní služby (dále jen „hrazené služby“),
c) způsob stanovení cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění.
(2) Tento zákon se použije, nestanoví-li přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující koordinaci systémů sociálního zabezpečení (dále jen „koordinační nařízení“) jinak49) .
§ 2
Osobní rozsah zdravotního pojištění
(1) Podle tohoto zákona jsou zdravotně pojištěny:
a) osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky,
b) osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, (dále jen „pojištěnci“).
(2) Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu1a) , zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jakož i organizační složka státu.1c)
(3) Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojištění rozumí činnost zaměstnance [§ 5 písm. a)], ze které mu plynou od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků zdaňované podle zvláštního právního předpisu1a) .
(4) Sídlem zaměstnavatele se pro účely zdravotního pojištění rozumí u právnické osoby její sídlo, jakož i sídlo její organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo je vedena ve stanovené evidenci u příslušného orgánu v České republice, a u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu, popřípadě, jde-li o zahraniční fyzickou osobu, místo jejího podnikání.
(5) Ze zdravotního pojištění jsou vyňaty osoby, které na území České republiky vykonávají nelegální práci podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona o zaměstnanosti, a dále osoby, které nemají trvalý pobyt na území České republiky a jsou činny v České republice pro zaměstnavatele, kteří požívají diplomatických výhod a imunit, nebo pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území České republiky, a osoby, které dlouhodobě pobývají v cizině a neplatí pojistné (§ 8 odst. 4).
§ 3
Vznik a zánik zdravotního pojištění
(1) Zdravotní pojištění vzniká dnem:
a) narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky,
b) kdy se osoba bez trvalého pobytu na území České republiky stala zaměstnancem [§ 5 písm. a)],
c) získání trvalého pobytu na území České republiky.
(2) Zdravotní pojištění zaniká dnem:
a) smrti pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého,
b) kdy osoba bez trvalého pobytu na území České republiky přestala být zaměstnancem [§ 5 písm. a)],
c) ukončení trvalého pobytu na území České republiky.
ČÁST DRUHÁ
POJISTNÉ
Plátci pojistného zdravotního pojištění
§ 4
Plátci pojistného zdravotního pojištění (dále jen „plátci pojistného“) jsou:
a) pojištěnci uvedení v § 5,
b) zaměstnavatelé,
c) stát.
§ 5
Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz