Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 42 ZDPo - Invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech

19.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.42
§ 42 ZDPo – Invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 11–13 – doba pojištění a náhradní doba pojištění

  • § 15 – výpočtový základ

  • § 16 – osobní vyměřovací základ

  • § 17 – všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient

  • § 39 – invalidita prvního až třetího stupně

  • § 41 – výše invalidního důchodu

 • Nařízení vlády č. 343/2017 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018


Komentář
Komentář

V odstavci 1 je upraven nárok na invalidní důchod u osob, které se staly invalidními pro invaliditu třetího stupně před dosažením věku 18 let a nezískaly potřebnou dobu pojištění (jedná se o tzv. invalidy z mládí), a v odstavci 2 je upravena výše tohoto důchodu.