Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 40 Podpůrčí doba u ošetřovného

20.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.3.40
§ 40 Podpůrčí doba u ošetřovného

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

    • § 16 – překážky nároku na výplatu ošetřovného

    • § 17 – poskytování za kalendářní den

    • § 39 – podmínky nároku na ošetřovné

Komentář
Komentář

V případě ošetřování (péče) postupně dvěma oprávněnými, kteří se vystřídali, se podpůrčí doba počítá u každého oprávněného od prvního dne potřeby ošetřování nebo péče; v důsledku vystřídání tedy nedochází k prodloužení podpůrčí doby, tj. oběma oprávněným se ošetřovné vyplácí dohromady nejvýše devět kalendářních dnů.

Stavění běhu podpůrčí doby po dobu poskytování zdravotních služeb ošetřované osobě u poskytovatele lůžkové péče znamená, že po dobu této lůžkové péče podpůrčí doba neběží a doběhne po skončení této péče.

V odstavci 4 je upravena konkurence nároků na ošetřovné v případě, že v průběhu podpůrčí doby u ošetřovného poskytovaného z důvodu ošetřování (péče) jedné osoby dojde u téhož oprávněného ke vzniku potřeby ošetřování (péče) o další osobu. Protože jde o jiný případ ošetřování (péče), vzniká nárok na ošetřovné i z důvodu ošetřování (péče) další osoby, avšak ošetřovné se z důvodu ošetřování (péče) této další osoby nevyplácí po dobu, po kterou se vyplácí ošetřovné z důvodu ošetřování (péče) první osoby. Podpůrčí doba se však u ošetřovného, na které vznikl nárok z důvodu ošetřování (péče) další osoby, počítá od počátku potřeby ošetřování (péče) této další