Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 39 ZNP - Podmínky nároku na ošetřovné

13.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.3.39
§ 39 ZNP – Podmínky nároku na ošetřovné

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 14-15 – obecné podmínky nároku na dávky

  • § 16 – překážky výplaty ošetřovného

  • § 40 – podpůrčí doba u ošetřovného

  • § 41a – dlouhodobé ošetřovné

  • § 48 – souběh nároků na výplatu dávek

  • § 109 odst. 5 – uplatnění nároku na výplatu u ošetřovného

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • § 191 – omluvená nepřítomnost zaměstnance v práci při ošetřování nebo péčiKomentář
Komentář

Podmínkou nároku na ošetřovné je (jako dosud) buď ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo jiného člena domácnosti z důvodu jeho nemoci nebo úrazu nebo péče o zdravé dítě mladší 10 let z důvodu, že vznikla stanovená překážka.

Nárok na ošetřovné je vyloučen v případě, že jiná osoba má z důvodu péče o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo nárok na rodičovský příspěvek; z důvodu péče (ošetřování) téhož dítěte se tedy neposkytují zároveň tyto dávky, byť by se jednalo o různé osoby.

V témže případě ošetřování nebo péče náleží ošetřovné jen jednou (tj. při ošetřování nebo při péči o tutéž osobu nemohou ošetřovné čerpat současně dvě osoby, např. matka i otec dítěte), a to buď jednomu oprávněnému, nebo postupně dvěma oprávněným, kteří se tedy v témže případě ošetřování (péče) vystřídají; toto vystřídání je však možné jen jednou. Zaměstnanec, který přebírá ošetřování (péči), musí přitom sám splňovat podmínky nároku, musí být účasten nemocenského pojištění a nesmí být u něho překážky pro výplatu dávky uvedené v § 16 ZNP. Vystřídání závisí jen na dohodě dvou oprávněných osob; osoba, která převzala ošetřování (péči), však musí toto ošetřování (péči) dokončit, tj. nemůže ošetřování (péči) již předat zpět osobě, která původně začala ošetřovat (pečovat). Osobě, která převzala ošetřování (péči) na základě vystřídání, neběží další (nová)