Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 38a ZNP - Podmínky nároku na otcovskou

23.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.3.38001
§ 38a ZNP – Podmínky nároku na otcovskou

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 3 písm. u) – otec dítěte

  • § 14 – obecná podmínka nároku na dávku

  • § 16 – nárok na výplatu otcovské

  • § 38b – podpůrčí doba u otcovské

  • § 38c – výše otcovské

  • § 38d – převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů pro účely otcovské

  • § 48 – souběh nároků na výplatu dávek

  • § 109 odst. 8 – uplatňování nároku na výplatu otcovské

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • § 192 odst. 1 – souběh otcovské a náhrady mzdy nebo platu

  • § 196-197 – rodičovská dovolená


Komentář
Komentář

Otcovská (zákonný název dávky je podle § 4 ZNP „dávka otcovské poporodní péče”) je zavedena od 1. února 2018. Nárok na otcovskou může vzniknout jen v době trvání účasti na nemocenském pojištění, tj. nikoliv z titulu ochranné lhůty.

Nárok na otcovskou má jednak otec dítěte, tj. muž zapsaný jako otec dítěte do knihy narození, jednak pojištěnec (muž i žena), který převzal dítě mladší 7 let do péče nahrazující péči rodičů. Nárok pojištěnce, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů, není vázán na to, že otcovskou nepobíral otec dítěte (je tedy