Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 3c ZPVZP - Vyměřovací základ osob, za které je plátcem pojistného stát

16.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.30003
§ 3c ZPVZP – Vyměřovací základ osob, za které je plátcem pojistného stát

Ing. Antonín Daněk

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (ZPVZP)

  • § 3 odst. 4 a odst. 6 – minimální vyměřovací základ zaměstnance

  • § 3 odst. 7 – podmínky pro uplatnění odpočtu, platné pro specifické skupiny zaměstnavatelů a zaměstnanců

  • § 3 odst. 9 písm. c) – poměrná část minimálního vyměřovacího základu u zaměstnanců, za které je plátcem pojistného stát

  • § 3 odst. 10 – dopočet do minimálního vyměřovacího základu zaměstnance resp. do jeho poměrné části

 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (ZoVZP)

  • § 7 – osoby, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát

 • Vyhláška 518/2004 Sb. – výpočet čtvrtletního přepočteného počtu zaměstnanců

 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

  • § 67 odst. 2 – specifikace osob se zdravotním postižením

  • § 78a – příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 38 – podmínky nároku na invalidní důchod

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • § 207 až 209 – překážky v práci na straně zaměstnavatele


Komentář
Komentář

S účinností od 1. 1. 2018 činí vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát, částku 7 177 Kč. Platba pojistného za