Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 39 ZOPSZ - Předkládání evidenčního listu

7.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3.39
§ 39 ZOPSZ – Předkládání evidenčního listu

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 38 – evidenční listy

  • § 40a – informativní osobní list důchodového pojištění

  • § 41 odst. 5 – vztah předložení evidenčního listu a hlášení o poživateli předčasného starobního důchodu

  • § 45 – zasílání evidenčních listů ČSSZ jinými orgány sociálního zabezpečení

  • § 54 – pokuty za nesplnění povinností

  • § 123e – elektronické předkládání evidenčních listů


Komentář
Komentář

Česká správa sociálního zabezpečení vede centrální evidenci údajů o osobách účastných důchodového pojištění (registr pojištěnců podle § 16c ZOPSZ) a důležitým zdrojem informací pro vedení této evidence jsou evidenční listy důchodového pojištění. V ustanovení odstavce 1 je upraven způsob předkládání evidenčních listů; evidenční listy se České správě sociálního zabezpečení předkládají prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení a v případě osob ve služebním poměru se tyto listy předkládají orgánům ministerstev obrany, vnitra nebo spravedlnosti.

Lhůty pro