dnes je 23.3.2019
Input:

§ 38b ZNP - Podpůrčí doba u otcovské

23.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.3.38002
§ 38b ZNP – Podpůrčí doba u otcovské

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 38a – podmínky nároku na otcovskou

  • § 38c – výše otcovské

  • § 38d – převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů pro účely otcovské

  • § 48 – souběh nároků na výplatu dávek

  • § 109 odst. 8 – uplatňování nároku na výplatu otcovské

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • § 192 odst. 1 – souběh otcovské a náhrady mzdy nebo platu


Komentář
Komentář

Podpůrčí doba (tj. doba poskytování dávky) u otcovské činí 1 týden, tj. 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích; v případech uvedených v odstavci 2 však může být podpůrčí doba kratší. Nástup na otcovskou určuje pojištěnec v období ode dne narození dítěte nebo převzetí dítěte do péče (včetně tohoto dne) do uplynutí 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo převzetí dítěte do péče; nástup na otcovskou může být i v poslední den tohoto období. Nástup na otcovskou nemusí být v pracovní den.

Podpůrčí doba se nepřerušuje a otcovskou nelze vyplácet např. ve dvou částech, byť by doba čerpání spadala do období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo převzetí dítěte do péče