Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 37 ZDPo - Souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti

9.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.37
§ 37 ZDPo – Souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 27 – výdělečná činnost

  • § 29 – podmínky nároku na obecný starobní důchod

  • § 31 – nárok na předčasný starobní důchod

  • § 34 – zvyšování procentní výměry za další výdělečnou činnost

  • § 59 – souběh nároků na výplatu důchodů

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 41 – hlášení o zaměstnávání důchodců

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 28 odst. 1 – podpůrčí doba pro výplatu nemocenského u poživatelů starobních důchodů


Komentář
Komentář

Od dosažení důchodového věku se starobní důchod u všech pojištěnců (tj. včetně osob samostatně výdělečně činných) vyplácí v plné výši nebo v poloviční výši bez jakýchkoli podmínek, tj. i bez ohledu na výši dosahovaného příjmu a způsobu sjednání pracovněprávního vztahu.

Podmínka pro výplatu obecného starobního důchodu při výdělečné činnosti spočívající ve sjednání pracovněprávního vztahu na dobu nejdéle jednoho roku platila jen do konce roku 2009 a týkala se těch osob, které vykonávaly výdělečnou činnost na základě pracovněprávního vztahu. Tato podmínka se uplatní pouze v případě, že pojištěnec žádá o zpětné přiznání starobního důchodu, přičemž toto zpětné přiznání se týká i období před rokem 2010.

Výplata předčasného starobního důchodu nenáleží do dosažení důchodového věku, pokud je vykonávána výdělečná činnost v rozsahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění, popřípadě pokud je poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. Za výkon výdělečné činnosti se nepovažuje, je-li po ukončení této činnosti dodatečně zúčtován nějaký příjem (např. náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou, prémie, odměny apod.). Od dosažení důchodového věku se předčasný starobní důchod vyplácí v plné výši nebo ve výši poloviny.

Ohlašovací povinnost u předčasného starobního důchodu se týká v období do dosažení důchodového věku skutečnosti, že je vykonávána výdělečná činnost; po dosažení důchodového věku ohlašovací povinnost již není.

Skutečnost, že nejsou splněny podmínky pro výplatu předčasného starobního důchodu při výdělečné činnosti, je povinen plátci důchodu ohlásit důchodce i