Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 36a ZOPSZ - Plnění úkolů zaměstnavatelů v některých případech

8.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3.360001
§ 36a ZOPSZ – Plnění úkolů zaměstnavatelů v některých případech

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 35a odst. 1 – vymezení zaměstnavatele pro účely důchodového pojištění

  • § 36 – příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů při provádění důchodového pojištění

  • § 37 odst. 1 – evidence zaměstnavatelů o zaměstnancích

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 3 písm. o) – vymezení smluvního zaměstnance

  • § 3 písm. p) – vymezení smluvního zaměstnavatele

  • § 6 odst. 1 písm. a) bod 2 – účast na nemocenském pojištění, je-li místo výkonu práce trvale v cizině

  • § 10 odst. 3 písm. a) – nemocenské pojištění smluvního zaměstnance

  • § 10 odst. 7 – nemocenské pojištění zaměstnanců s trvalým pobytem na území ČR a místem výkonu práce trvale v cizině

  • § 95 odst. 1 písm. a) – evidence o smluvních zaměstnancích

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 5 odst. 4 – vyměřovací základ pro pojistné u smluvního zaměstnance

  • § 23b odst. 2 – vymezení smluvního zaměstnavatele


Komentář
Komentář

Pojem smluvního zaměstnance byl zaveden zákonem o nemocenském pojištění; smluvní zaměstnanci však nepředstavují samostatnou skupinu nemocensky pojištěných osob, nýbrž se jedná o osoby považované za zaměstnance pro účely nemocenského pojištění (nejčastěji se bude v praxi jednat o pracovníky v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů), pro něž platí v nemocenském