Nepřístupný dokument, nutné přihlášení

§ 33 ZDPo - Výše starobního důchodu

19.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.33
§ 33 ZDPo – Výše starobního důchodu

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 4 – druhy důchodů a jejich výše

  • § 15 odst. 4 – stanovení průměrné mzdy

  • § 34-36, § 37c odst. 2 – určení výše procentní výměry starobního důchodu

  • § 54 odst. 3 – zaokrouhlování základní a procentní výměry důchodu

  • § 61 – dílčí důchod

 • Nařízení vlády č. 343/2017 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018

  • § 3 – výše základní výměry důchodu


Komentář
Komentář

Základní výměra se mění každým rokem podle daných pravidel (činí 9 % průměrné mzdy). Základní výměra je stanovena jednotně pevnou částkou. Základní výměra činí od 1. ledna 2018 částku 2 700 Kč měsíčně.

V roce:

 • 2017 základní výměra činila 2 550 Kč měsíčně,

 • 2016 základní výměra činila 2 440 Kč měsíčně,

 • 2015 základní výměra činila 2 400 Kč měsíčně,

 • 2014 základní výměra činila 2 340 Kč měsíčně,

 • 2013 základní výměra činila 2 330 Kč měsíčně,

 • 2012 základní výměra činila 2 270 Kč měsíčně,

 • 2011 základní výměra činila 2 230 Kč měsíčně

 • a před rokem 2011 základní výměra činila 2 170 Kč měsíčně (na tuto částku 2 170 Kč byla základní výměra zvýšena od 1. srpna 2008 nařízením vlády č. 211/2008 Sb., o druhém