321/2004 Sb., Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění …

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

321/2004 Sb., Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění účinném k 1.7.2017

č. 321/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. dubna 2004
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o vinohradnictví a vinařství)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
179/2005 Sb.
(k 30.4.2005)
mění 14 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
411/2005 Sb.
(k 17.10.2005)
mění § 12 odst. 8, v § 26 odst. 5 a 10, v § 31 doplňuje odst. 10, v § 35 odst. 1 mění písm. c), v § 42 odst. 2 doplňuje slova
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 40 odst. 6 nahrazuje slova
215/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 60 novelizačních bodů včetně přílohy, nové přechodné ustanovení
311/2008 Sb.
(k 21.8.2008)
mění § 32 odst. 1 a 2 a § 34 odst. 4; nová přechodná ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 26 odst. 3 písm. b)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 35 odst. 9 a § 40 odst. 7
256/2011 Sb.
(k 1.9.2011)
mění, celkem 104 novelizovaných bodů; nová přechodná ustanovení
256/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 30
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 38
199/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 29 a § 39 odst. 1 písm. ee)
26/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění, celkem 92 novelizovaných bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1, § 10, § 16, § 31, § 37, § 39, § 40
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) (dále jen „předpisy Evropské unie“) další podmínky a požadavky v oblasti vinohradnictví a vinařství. Tento zákon dále upravuje výkon státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených předpisy Evropské unie1) a tímto zákonem, a ukládání správních trestů za jejich porušování.
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 10 000 dokumentů z oblasti pracovního práva, mezd a platů, zdravotního a sociálního pojištění, cestovních náhrad a daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Každý měsíc nové a  aktualizované odborné texty a případové studie od renomovaného autorského kolektivu.
 • Aktuální znění právních předpisů pro vedení mzdové a personální agendy.
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
 • Bezplatný odpovědní servis.
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: