Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 31 ZDPo - Nárok na předčasný starobní důchod

8.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.31
§ 31 ZDPo – Nárok na předčasný starobní důchod

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 28 – podmínky nároku na starobní důchod

  • § 29 – potřebná doba pojištění

  • § 32, § 37b a 37c odst. 1, § 74, 74a, 76 a 94 – důchodový věk

  • § 36 – výše předčasného starobního důchodu

  • § 37 odst. 2 – výplata předčasného starobního důchodu


Komentář
Komentář

Přiznání předčasného starobního důchodu podle § 31 ZDPo vylučuje nárok na obecný starobní důchod podle § 29 ZDPo při dosažení důchodového věku. Přiznání předčasného starobního důchodu je tedy nezvratné (procentní výměru tohoto důchodu lze zvýšit jen za další výdělečnou činnost, pokud předčasný starobní důchod není vyplácen). Předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání tohoto důchodu, nikoliv tedy zpětně. Důchodovým věkem se zde rozumí i snížený důchodový věk.

Postupně zvyšovaná potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod se vztahuje i na nárok na předčasný starobní důchod.

Podmínky nároku na předčasný starobní