dnes je 25.8.2019
Input:

§ 3 ZPSZ - Poplatníci pojistného

12.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3
§ 3 ZPSZ – Poplatníci pojistného

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 1 – pojistné na důchodové a nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  • § 4 – stanovení pojistného

  • § 8 a 9 – odvod pojistného zaměstnavateli

  • § 10 – mzdové účtárny zaměstnavatele

  • § 25 – zařazení osob ve služebním poměru mezi poplatníky pojistného

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 5 – okruh zaměstnanců účastných nemocenského pojištění

  • § 6-8 – podmínky účasti zaměstnanců a dalších skupin osob vykonávajících pracovní nebo obdobnou činnost na nemocenském pojištění

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 8 – podmínky účasti zaměstnanců na důchodovém pojištění

  • § 9–10 – podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných na důchodovém pojištění


Komentář
Komentář

V zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se (na rozdíl od pojistného na zdravotní pojištění) rozlišují poplatníci pojistného a plátci pojistného (pojistné se v tomto zákoně používá jako legislativní zkratka pro pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). Poplatníkem pojistného je ten, na jehož úkor se pojistné platí; plátcem pojistného je ten, kdo pojistné technicky příslušnému orgánu odvádí.

Poplatníky pojistného jsou:

 • zaměstnavatelé,

 • zaměstnanci,

 • osoby samostatně výdělečně činné,

 • osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění,

 • zahraniční zaměstnanci.

Zaměstnanci jsou poplatníky jen pojistného na důchodové pojištění (zaměstnanci nejsou od roku 2009 poplatníky pojistného na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; toto pojistné a příspěvek platí jen zaměstnavatelé). Zaměstnanci jsou poplatníky pojistného na důchodové pojištění, pokud jsou účastni nemocenského pojištění. Okruh zaměstnanců jako poplatníků tohoto pojistného se kryje s okruhem osob účastných jako zaměstnanci nemocenského pojištění; od roku 2014 je tento okruh v § 3 odst. 1 písm. b) ZPSZ vymezen dvěma způsoby, a to jednak výčtem (body 1 až 21), jednak obecně (bod 22)