Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 25a ZPVZP - Pravděpodobná výše pojistného

2.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4.250001
§ 25a ZPVZP – Pravděpodobná výše pojistného

Ing. Antonín Daněk

Úplné znění


Ustanovení související

  • Vyhláška č. 325/2016 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017


Komentář
Komentář

Pokud zaměstnavatel nebo OSVČ nepředloží Přehled, nemůže zdravotní pojišťovna pouze na základě údajů ve svém informačním systému posoudit, zda je pojistné za příslušný kalendářní měsíc odvedeno zaměstnavatelem v souladu se zákonem. Správnost placení pojistného lze spolehlivě prověřit pouze provedením kontroly na základě plátcem předložených dokladů. Aby měly zdravotní pojišťovny možnost vyčíslit u těchto nesvědomitých plátců svoje pohledávky, začlenil zákonodárce do právní úpravy alternativní variantu, na jejímž základě lze výši pohledávky stanovit.

Stanovení pravděpodobné výše pojistného

Pokud nemá zdravotní pojišťovna relevantní informace o pohledávkách vůči zaměstnavateli nebo osobě samostatně výdělečně činné, může rozhodnutím stanovit pravděpodobnou výši pojistného ve smyslu ustanovení § 25a odst. 2. Jestliže