dnes je 30.3.2023

Input:

§ 25a ZPSZ - Úhrada odvedeného pojistného

23.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.250001
§ 25a ZPSZ – Úhrada odvedeného pojistného

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 7 odst. 1 – výše pojistného

  • § 7a–7c – sleva na pojistném

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • § 206 odst. 4 – refundace náhrady mzdy nebo platu

 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

  • § 26a – úhrada odvedeného pojištěného


Komentář
Komentář

Náhrada mzdy nebo platu se refunduje tomu, kdo tuto náhradu poskytl, na základě právního předpisu povinně (srov. § 206 odst. 4 ZP; podle tohoto ustanovení jestliže je podle zvláštního právního předpisu zaměstnanec uvolněn pro překážku v práci z důvodu obecného zájmu, je

Nahrávám...
Nahrávám...