Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

§ 24 ZPVZP - Povinnosti osob samostatně výdělečně činných

2.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4.24
§ 24 ZPVZP – Povinnosti osob samostatně výdělečně činných

Ing. Antonín Daněk

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (ZPVZP)

  • § 3a – vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných

  • § 7, 8 – odvod pojistného za osoby samostatně výdělečně činné

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • § 38g – podání daňového přiznání

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání


Komentář
Komentář

Odstavec 1

Zahájení samostatné výdělečné činnosti

Pokud pojištěnec vykazuje ve své samostatné výdělečné činnosti příjmy zdaňované podle § 7 odst. 1 a 2 ZDP, považuje se z tohoto titulu ve

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 10 000 dokumentů z oblasti pracovního práva, mezd a platů, zdravotního a sociálního pojištění, cestovních náhrad a daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Každý měsíc nové a  aktualizované odborné texty a případové studie od renomovaného autorského kolektivu.
 • Aktuální znění právních předpisů pro vedení mzdové a personální agendy.
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
 • Bezplatný odpovědní servis.
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: