Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 23b ZPSZ - Průměrná mzda a další pojmy

17.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.230002
§ 23b ZPSZ – Průměrná mzda a další pojmy

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

  • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

    • § 15a – maximální vyměřovací základ jako násobek průměrné mzdy

    • § 22b – měsíční příjem jako násobek průměrné mzdy pro stanovení pravděpodobné výše pojistného

  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

    • § 17 odst. 2, 4 – stanovení všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu

  • Nařízení vlády č. 325/2016 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017


Komentář
Komentář

V ustanovení je kromě vymezení některých pojmů obsažena definice průměrné mzdy; pojem průměrné mzdy je používán především při stanovení maximálního vyměřovacího základu a při stanovení pravděpodobné výše pojistného.

Průměrná mzda se stanoví v návaznosti na příslušné parametry používané v důchodovém pojištění, tj. na výši všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Hodnoty těchto parametrů se stanoví každoročně do 30. září pro následující kalendářní rok; hodnoty těchto parametrů stanoví vláda nařízením (v období od roku 2012