Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 2 ZP Závislá práce

18.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2
§ 2 ZP Závislá práce

JUDr. Věra Bognárová

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 1 – předmět právní úpravy

  • § 3 – výkon závislé práce

  • § 307a–309 – agenturní zaměstnání

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), ve znění pozdějších předpisů

  • § 1 odst. 2 – možnost odchýlení se od ustanovení občanského zákoníku

 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

  • § 58–66 – zprostředkování zaměstnání formou agenturní práce

  • § 121–124 – povolování výkonu kulturní, reklamní a sportovní činnosti dětí

Komentář
Komentář

Závislá práce

Ustanovení § 2 odst. 1 definuje závislou práci. Hlavní definiční znaky závislé práce jsou:

 • vztah nadřízenosti a podřízenosti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem;

 • výkon práce se koná jménem zaměstnavatele; výsledek práce přebírá zaměstnavatel a produkt vzniklý výkonem práce vlastní zaměstnavatel, který má právo s ním následně nakládat;

 • práce je konána podle pokynů zaměstnavatele, tzn. je to zaměstnavatel, nikoliv zaměstnanec, kdo určuje, jakým způsobem a za splnění jakých podmínek je práce konána; závislá práce znamená, že zaměstnanec nemůže ovlivňovat to, jakým způsobem bude práce vykonávána, protože je povinen se podřídit pokynům zaměstnavatele;

 • výlučně osobní a jiným nezastupitelný výkon druhově sjednaných prací zaměstnancem na sjednaném místě (zpravidla na pracovišti zaměstnavatele), které vykonává pro zaměstnavatele, tedy fyzickou nebo právnickou osobu na základě smluvního vztahu.

V § 2 odst. 2 v návaznosti na shora uváděné čtyři definiční znaky jsou uvedeny další požadavky na výkon závislé práce. Tyto požadavky se však již nepovažují za definiční znaky, pouze vymezují způsob výkonu práce. Mezi tyto požadavky patří:

 • výkon práce je prováděn za mzdu, plat či odměnu, které vyjadřují cenu vykonávané práce (pracovní síly),

 • práce je konána na náklady a odpovědnost zaměstnavatele

 • časové vymezení konání prací (stanovení pracovní doby, která se střídá s dobou odpočinku, či jiné vymezení počátku a ukončení prací s omezením, které stanoví pracovněprávní předpisy).

Mezi fyzickými osobami a