Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

§ 16 ZDPo - Osobní vyměřovací základ

7.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.16
§ 16 ZDPo – Osobní vyměřovací základ

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 5 – okruh osob účastných důchodového pojištění

  • § 15 – výpočtový základ

  • § 17 – koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu

  • § 18 – rozhodné období

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 37 – vedení a předkládání záznamů

  • § 38 – evidenční listy důchodového pojištění

  • § 83 odst. 3 a § 86 odst. 5 – žádost o uznání za vyloučenou dobu

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 5 – vyměřovací základ pro pojistné

 • Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

  • § 22 odst. 4

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 10 000 dokumentů z oblasti pracovního práva, mezd a platů, zdravotního a sociálního pojištění, cestovních náhrad a daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Každý měsíc nové a  aktualizované odborné texty a případové studie od renomovaného autorského kolektivu.
 • Aktuální znění právních předpisů pro vedení mzdové a personální agendy.
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
 • Bezplatný odpovědní servis.
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: