Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

§ 13 ZPVZP - Odvod pojistného při souběhu příjmů

1.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.13
§ 13 ZPVZP – Odvod pojistného při souběhu příjmů

Ing. Antonín Daněk

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (ZPVZP)

  • § 3 – vyměřovací základ zaměstnance

  • § 3a – vyměřovací základ OSVČ

 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (ZoVZP)

  • § 5 písm. a) – osoby považované ve zdravotním pojištění za zaměstnance

  • § 5 písm. b) – pojištěnci považovaní z pohledu zdravotního pojištění za OSVČ

  • § 7 odst. 2 – souběh příjmů s platbou pojistného státu


Komentář
Komentář

Zaměstnavatel nebo pojištěnec jako osoba samostatně výdělečně činná platí pojistné ze všech příjmů podléhajících povinnosti

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 10 000 dokumentů z oblasti pracovního práva, mezd a platů, zdravotního a sociálního pojištění, cestovních náhrad a daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Každý měsíc nové a  aktualizované odborné texty a případové studie od renomovaného autorského kolektivu.
 • Aktuální znění právních předpisů pro vedení mzdové a personální agendy.
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
 • Bezplatný odpovědní servis.
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: