Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

§ 123e ZOPSZ - Podání

15.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.8.1230005
§ 123e ZOPSZ – Podání

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 5 písm. f) – vydávání předepsaných tiskopisů Českou správou sociálního zabezpečení

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 24 – tiskopisy pro odvod pojistného

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 162 – podání pro účely nemocenského pojištění

 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

 • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

 • Zákon č. 280/2009

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
 +420 222 539 333  info@pamprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 10 000 dokumentů z oblasti pracovního práva, mezd a platů, zdravotního a sociálního pojištění, cestovních náhrad a daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Každý měsíc nové a  aktualizované odborné texty a případové studie od renomovaného autorského kolektivu.
 • Aktuální znění právních předpisů pro vedení mzdové a personální agendy.
 • Garance aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináře a jejich videozáznamy zdarma.
 • Bezplatný odpovědní servis.
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: