Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 103 ZNP - Povinnosti pojištěnců

19.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.5.103
§ 103 ZNP – Povinnosti pojištěnců

JUDr. Jan Přib

Úplné zněníUstanovení související

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 6 – podmínky účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění

  • § 41b odst. 5 – odvolání souhlasu ošetřované osoby s poskytováním dlouhodobé péče

  • § 41d odst.1 – vystřídání se v poskytování dlouhodobé péče

  • § 64 – povinnosti dočasně práce neschopných pojištěnců

  • § 71 – povinnosti pojištěnců pobírajících ošetřovné

  • § 89 odst. 1 písm. b), c) – oprávnění orgánů nemocenského pojištění vůči pojištěncům a příjemcům dávek

  • § 95 – evidence o zaměstnancích vedená zaměstnavatelem

  • § 124 – odpovědnost pojištěnců za přeplatek na dávce

  • § 128 – pokuty pojištěncům za přestupky

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 50-53