Nejnovější
Nejčtenější
Hledat vydání
Číslo/Ročník
/
 
Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty

Vážení a milí čtenáři,


Jules Renard kdysi prohlásil: „Konečně vím, čím se liší člověk od zvířete - finančními starostmi.“ A právě na ty se zaměříme v dnešním vydání Zpravodaje. Bude totiž věnováno srážkám ze mzdy a jejich právní úpravě od 1. 1. 2014. Ing. Růžena Klímová Vás podrobně seznámí se změnami, ke kterým došlo přijetím nového občanského zákoníku. Na řadě praktických příkladů Vám ukáže konkrétní postup výpočtu.

A abychom nezůstávali jen u výpočtů a paragrafů, ukončíme dnešní číslo příběhem od Ing. Pavla Náhlovského. Vypráví o tom, že ani podrobné instrukce nám v mimořádných situacích příliš nepomohou..

S přátelským pozdravemIng. Věra Šimonová


On-line čtrnáctideník Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty je  určen mzdovým účetním a personalistům v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Zahrnuje oblast pracovního práva, mezd a platů, sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmů a personalistiky. Jeho cílem je:

 • informovat o připravovaných legislativních změnách
 • poskytnout podrobný návod na aplikaci nových právních předpisů
 • upozornit na nejčastější chyby a cesty jak jim předejít
 • seznámit prostřednictvím nejnovější judikatury s omyly, které vedly k prohraným soudním sporům
 • představit novinky z oblasti personálního řízení a zajímavé postřehy personálních konzultantů, které můžete využít ve Vaší firmě.

Své znalosti si můžete ověřit na případových studiích,  praktických příkladech mzdových výpočtů a znalostních testech.

Výklad v souladu s právními předpisy

Díky fulltextovému propojení můžete porovnat odborný výklad s aktuálním zněním příslušného právního předpisu.

Bezplatný písemný poradenský servis

Jako předplatitelé máte nárok na bezplatný poradenský servis. Vaše otázky zodpoví renomovaní odborníci, kteří tvoří autorský kolektiv Zpravodaje. Patří k nim např.:  

 • v oblasti pracovněprávní a mzdové JUDr. Věra Bognárová, JUDr. Petr Bukovjan, JUDr. Jaroslav Škubal, JUDr. Nataša Randlová, Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Ing. Růžena Klímová.
 • v oblasti sociální a zdravotní Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib, Jaroslava Kodrová,  Ing. Antonín Daněk.
 • v oblasti cestovních náhrad Ing. Karel Janoušek, JUDr. Marie Salačová.
 • v oblasti daně z příjmů Katarína Dobešová, Ing. Martin Děrgel, Jaroslava Pfeilerová.
 • v oblasti personálního řízení Mgr. Adéla Barešová, Ing. Pavel Náhlovský a další.

předplatné na 12 měsíců za cenu 299,- Kč měsíčně předplatné na 6 měsíců za cenu 314,- Kč měsíčně

Aktuálně zařazujeme

Prostřednictvím Zpravodaje se podrobně seznámíte s legislativními změnami od 1. 1. 2014, s problémy, které jejich aplikace v praxi vyvolává, a s optimálním řešením.

Od 1. 1. 2014 dochází zejména:

Nezapomeňte, že od 1. 1. 2014 dochází:

 • k podstatným změnám v zákoníku práce, a to díky přijetí občanského zákoníku, např.:

-      k úpravě podmínek mladistvých zaměstnanců,

-      k novému způsobu ukončení pracovněprávních vztahů,

-      k posouzení neplatnosti právního jednání,

-      k úpravě institutů odstoupení od pracovní smlouvy a srážek ze mzdy

 

 • ke změnám v dani z příjmů ze závislé činnosti, např.:

-      k úpravám ve mzdovém listu,

-      ke změnám při uplatnění daňového zvýhodnění,

-      ke zvýšení motivačního příspěvku,

-      k novému režimu zdanění u autorských honorářů apod.

 

 • k novému posuzování výkonu funkce

 

 • ke změnám v oblasti sociálním pojištění vyvolaných zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 a v oblasti důchodového pojištění přijetím nových parametrů

 

 • k přijetí vyhlášky č. 435/2013 Sb. a č. 354/2013 Sb. upravujících poskytování cestovních náhrad

 

 • novinkám ve zdravotním pojištění.

předplatné na 12 měsíců za cenu 299,- Kč měsíčně předplatné na 6 měsíců za cenu 314,- Kč měsíčně