Nejnovější
Nejčtenější
 
MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ - Komplexní příručka pro mzdové účetní a personalisty

On-line kniha pro účetní a personalisty nabízí spojení výhod tištěného vydání s přednostmi internetu. Zajistí obsáhlý výklad z pracovněprávní, mzdové, sociální a daňové oblasti doplněný praktickými příklady. S on-line knihou získáte odborný a aktuální výklad jednotlivých právních předpisů doplněný četnými příklady s upozorněním na chyby z praxe.

S on-line knihou získáte:

 • příručku v on line podobě, do které můžete vstoupit kdykoliv a kdekoliv,
 • komplexní informace pro každodenní praxi zpracovanou předními odborníky,
 • záruku aktualizací, které pružně reagují na legislativní změny v oblasti pracovního práva a mzdového účetnictví a na vývojové trendy personalistiky,
 • provázání kapitol vzájemnými odkazy s fulltextovým vyhledáváním,
 • možnost vytváření záložek - pro snazší přístup k Vámi vybraným částem knihy,
 • možnost tištění nebo zaslání jednotlivých částí knih e-mailem,
 • bezplatné zodpovídání odborných dotazů.

předplatné na 12 měsíců za cenu 541,- Kč měsíčně předplatné na 6 měsíců za cenu 565,- Kč měsíčně

Mzdová účtárna aktuálně zajistí obsáhlý výklad z pracovněprávní, mzdové, sociální a daňové oblasti doplněný praktickými příklady. Přináší komplexní informace včetně upozornění na změny v právních předpisech.

Obsah je rozdělen do následujících tematických částí:

 • pracovní právo
 • zaměstnanost
 • kolektivní vyjednávání
 • mzdy a platy
 • zdravotní pojištění
 • sociální zabezpečení a komerční pojištění
 • cestovní náhrady
 • daň z příjmů ze závislé činnosti
 • zaměstnávání cizinců
 • bezpečnost práce, pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • personalistika
 • příklady, přehledy, případové studie z praxe

Výklad doplňuje řada praktických příkladů. Autoři upozorňují na nejčastější chyby, ke kterým v praxi dochází, a navrhují jejich řešení. Pro rychlejší a přehlednější orientaci v příručce jsou všechny kapitoly provázány vzájemnými odkazy a odkazy na právní předpisy.

Ve spolupráci s autory provádíme pravidelnou aktualizaci on-line knihy v souladu se změnami legislativy a vývojovými trendy mzdového účetnictví a personalistiky.

CO NOVÉHO V ON-LINE KNIZE NAJDETE?

Náhrada mzdy při DPN

Aktualizovaná kapitola 2.8.2.1 Dočasná pracovní neschopnost (karanténa) Vás seznámí s redukčními hranicemi pro rok 2016. Dozvíte se, jak postupovat při výpočtu náhrady mzdy na přelomu roku 2015 a 2016 a po celý rok 2016.

Povinný podíl zaměstnávání OZP

Jak správně vypočítat částku, kterou je při nesplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nutné odvést do státního rozpočtu k 15. 2. 2016? Čtěte v kapitole 3.2.6.

Srážky ze mzdy 2016

Ing. Růžena Klímová zaktualizovala kapitoly týkající se výpočtu srážek ze mzdy včetně všech příkladů podle nové výše nezabavitelné částky.

Sociální zabezpečení

Na základě změn k 1. 1. 2016 jsme zaktualizovali také kapitoly z oblasti nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a kapitoly týkající se OSVČ.

Zrušení důchodového spoření

Od roku 2016 se ruší důchodové spoření. Jaké povinnosti a práva z této skutečnosti vyplývají pro účastníky důchodového spoření, zaměstnavatele a OSVČ, shrnuje Ing. Marta Ženíšková v kapitole 1.4.2.

Změny v zákoně o daních z příjmů

Aktualita 1.6.1 shrnuje všechny změny v oblasti daních z příjmů ze závislé činnosti k 1. 1. 2016.

Minimální mzda od 1. 1. 2016

Od 1. 1. 2016 se zvýšila minimální mzda a sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy. Minimální mzda ovlivňuje mnoho veličin ve mzdovém účetnictví. Na jejich základě jsme Vám zaktualizovali kapitoly z oblasti odměňovánízaměstnanosti a daní z příjmů ze závislé činnosti.

 

předplatné na 12 měsíců za cenu 541,- Kč měsíčně předplatné na 6 měsíců za cenu 565,- Kč měsíčně