Nejnovější
 
MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ - Komplexní příručka pro mzdové účetní a personalisty

On-line kniha pro účetní a personalisty nabízí spojení výhod tištěného vydání s přednostmi internetu. Zajistí obsáhlý výklad z pracovněprávní, mzdové, sociální a daňové oblasti doplněný praktickými příklady. S on-line knihou získáte odborný a aktuální výklad jednotlivých právních předpisů doplněný četnými příklady s upozorněním na chyby z praxe.

S on-line knihou získáte:

 • příručku v on-line podobě, do které můžete vstoupit kdykoliv a kdekoliv,
 • komplexní informace pro každodenní praxi zpracovanou předními odborníky,
 • záruku aktualizací, které pružně reagují na legislativní změny v oblasti pracovního práva a mzdového účetnictví a na vývojové trendy personalistiky,
 • provázání kapitol vzájemnými odkazy s fulltextovým vyhledáváním,
 • možnost vytváření záložek - pro snazší přístup k Vámi vybraným částem knihy,
 • možnost tištění nebo zaslání jednotlivých částí knih e-mailem,
 • bezplatné zodpovídání odborných dotazů.

předplatné na 12 měsíců za cenu 556,- Kč měsíčně předplatné na 6 měsíců za cenu 581,- Kč měsíčně

Mzdová účtárna aktuálně zajistí obsáhlý výklad z pracovněprávní, mzdové, sociální a daňové oblasti doplněný praktickými příklady. Přináší komplexní informace včetně upozornění na změny v právních předpisech.

Obsah je rozdělen do následujících tematických částí:

 • pracovní právo
 • zaměstnanost
 • kolektivní vyjednávání
 • mzdy a platy
 • zdravotní pojištění
 • sociální zabezpečení a komerční pojištění
 • cestovní náhrady
 • daň z příjmů ze závislé činnosti
 • zaměstnávání cizinců
 • bezpečnost práce, pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • personalistika
 • příklady, přehledy, případové studie z praxe

Výklad doplňuje řada praktických příkladů. Autoři upozorňují na nejčastější chyby, ke kterým v praxi dochází, a navrhují jejich řešení. Pro rychlejší a přehlednější orientaci v příručce jsou všechny kapitoly provázány vzájemnými odkazy a odkazy na právní předpisy.

Ve spolupráci s autory provádíme pravidelnou aktualizaci on-line knihy v souladu se změnami legislativy a vývojovými trendy mzdového účetnictví a personalistiky.

CO NOVÉHO V ON-LINE KNIZE NAJDETE?

Srážky ze mzdy 2017

Ing. Růžena Klímová zaktualizovala kapitoly týkající se výpočtu srážek ze mzdy včetně všech příkladů podle nové výše nezabavitelné částky. Navíc Vás jak v aktuálních informacích v kap. 1.1.2, tak v kap. 5.3.6.3 upozorňujeme na novelu občanského zákoníku. Nyní platí, že srážka na základě dohody o srážkách ze mzdy nesmí být vyšší než polovina mzdyK 28. 2. 2017 dojde k vypuštění tohoto limitu. Pro nově uzavírané dohody bude tedy platit jediné kritérium, a to postup dle OSŘ. Podle přechodného ustanovení k novele se dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů uzavřené přede dnem nabytí účinnosti novely řídí dosavadními právními předpisy.

Povinný podíl zaměstnávání OZP

Jak správně vypočítat částku, kterou je při nesplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nutné odvést do státního rozpočtu k 15. 2. 2017? Čtěte v kapitole 3.2.6.

Cestovní náhrady

Nové výše základních sazeb cestovních náhrad jsou obsaženy v aktualitách v kap. 1.2.1 a 1.2.2. Ing. Karel Janoušek kromě aktualizace doplnil kapitoly také o nové příklady – viz např. kap. 8.7.1 Náhrada jízdních výdajů nebo kap. 8.7.1.1 Veřejná hromadná doprava.

Daně z příjmů ze závislé činnosti v roce 2017

Při odvodech daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti nás v roce 2017 čeká několik zásadních změn, z nichž některé již vstoupily v platnost od 1. 1. 2017 a některé teprve budou přijaty až v průběhu roku 2017. Nahlédněte do kap. 1.6.1.

Změny sazbe od 1. 1. 2017

Od 1. 1. 2017 došlo opět ke změnám v sazbách. V Aktualitách najdete informace:

předplatné na 12 měsíců za cenu 556,- Kč měsíčně předplatné na 6 měsíců za cenu 581,- Kč měsíčně