Nejnovější
 
Daň z příjmů, nemocenské, sociální a zdravotní pojištění - komentáře zákonů

Oblast daní a pojistného je, co do legislativních změn, velmi proměnlivá. Vypořádat se s častými změnami Vám pomůže on-line kniha Daň z příjmů, nemocenské, sociální a zdravotní pojištění. Obsahuje odborné komentáře vybraných paragrafů zákonů z oblasti zdravotního a sociálního pojištění a zákona o daních z příjmů.

On-line kniha je rozdělena na tři části, ve kterých najdete komentáře těch nejdůležitějších paragrafů zákonů, a to z oblasti:

1) Sociálního pojištění

 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

2) Zdravotního pojištění

 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

3) Daň z příjmů

 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (části týkající se dani z příjmů ze závislé činnosti)

Komentované paragrafy zákonů z oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění jsou zpracovány v jednotné a přehledné struktuře:

 • úplné znění jednotlivých paragrafů
 • ustanovení související
 • podrobný komentář
 • upozornění na chyby či nejasnosti
 • ukázkové praktické příklady

Poradenský servis

V případě, že na svůj problém z oblasti pojistného nenaleznete odpověď v této publikaci, můžete využít našeho poradenského servisu. Zašlete nám, prosím, svůj dotaz a my Vám do tří týdnů zdarma zašleme písemnou odpověď zpracovanou autorským kolektivem.

Autoři

Autory této on-line knihy jsou:

JUDr. Jan Přib (část Sociální pojištění),

Ing. Antonín Daněk (část Zdravotní pojištění)

JUDr. Pavla Blažková (část Daň z příjmů ze závislé činnosti).

předplatné na 12 měsíců za cenu 465,- Kč měsíčně předplatné na 6 měsíců za cenu 522,- Kč měsíčně

Prostřednictvím aktualizací realizovaných na základě změn právních předpisů a pravidelných průzkumů potřeb a přání našich zákazníků budete mít vždy k dispozici aktuální a platné informace, psané tak, jak je budete v praxi potřebovat.

CO NOVÉHO V ON-LINE KNIZE NAJDETE? 

V sociálním pojištění se každoročně mění základní parametry pro výpočet dávek a pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení; tyto parametry se používají též v oblasti pojistného na zdravotní pojištění.

Co se změnilo v oblasti daních z příjmů, najdete v aktualitě.

Paušální režim

Vstup OSVČ do paušálního režimu podle zákona o daních z příjmů, který je zaveden nově od roku 2021, se týká též pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na zdravotní pojištění.

Dovolenková pokladna

V případě, že byl zaměstnanec vyslán k výkonu práce do jiného členského státu EU a tam funguje tzv. dovolenková pokladna (zaměstnavatel musí hradit příslušnou částku do této dovolenkové pokladny v určité výši, z ní je pak poskytováno plnění zaměstnanci při čerpání dovolené), nebude mu nově příslušet od zaměstnavatele v tomto (zaplaceném) rozsahu náhrada za dovolenou, aby ji neobdržel dvakrát (nový § 222a ZP).

Když náhradu za dovolenou vyplácí zaměstnanci dovolenková pokladna a tato náhrada příslušející podle právních předpisů členského státu je vyšší než náhrada, která by příslušela podle zákoníku práce, zahrne se do vyměřovacího základu zaměstnance též rozdíl mezi těmito náhradami, a to v tom kalendářním měsíci, v němž byla výše tohoto rozdílu zjištěna (viz komentáře § 5 odst. 6 ZPSZ a § 3 odst. 13 ZPVZP).

předplatné na 12 měsíců za cenu 465,- Kč měsíčně předplatné na 6 měsíců za cenu 522,- Kč měsíčně