Nejnovější
Nejčtenější
 
Daň z příjmů, nemocenské, sociální a zdravotní pojištění - komentáře zákonů

Oblast daní a pojistného je, co do legislativních změn, velmi proměnlivá. Vypořádat se s častými změnami Vám pomůže on-line kniha Daň z příjmů, nemocenské, sociální a zdravotní pojištění. Obsahuje odborné komentáře vybraných paragrafů zákonů z oblasti zdravotního a sociálního pojištění a zákona o daních z příjmů.

On-line kniha je rozdělena na tři části, ve kterých najdete komentáře těch nejdůležitějších paragrafů zákonů, a to z oblasti:

1) Sociálního pojištění

 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

2) Zdravotního pojištění

 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

3) Daň z příjmů

 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (části týkající se dani z příjmů ze závislé činnosti)

Komentované paragrafy zákonů z oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění jsou zpracovány v jednotné a přehledné struktuře:

 • úplné znění jednotlivých paragrafů
 • ustanovení související
 • podrobný komentář
 • upozornění na chyby či nejasnosti
 • ukázkové praktické příklady

Poradenský servis

V případě, že na svůj problém z oblasti pojistného nenaleznete odpověď v této publikaci, můžete využít našeho poradenského servisu. Zašlete nám, prosím, svůj dotaz a my Vám do tří týdnů zdarma zašleme písemnou odpověď zpracovanou autorským kolektivem.

Autoři

Autory této on-line knihy jsou:

JUDr. Jan Přib (část Sociální pojištění),

Ing. Antonín Daněk (část Zdravotní pojištění)

JUDr. Pavla Blažková (část Daň z příjmů ze závislé činnosti).

předplatné na 12 měsíců za cenu 508,- Kč měsíčně předplatné na 6 měsíců za cenu 570,- Kč měsíčně

Prostřednictvím aktualizací realizovaných na základě změn právních předpisů a pravidelných průzkumů potřeb a přání našich zákazníků budete mít vždy k dispozici aktuální a platné informace, psané tak, jak je budete v praxi potřebovat.

CO NOVÉHO V ON-LINE KNIZE NAJDETE? 

V sociálním pojištění se každoročně mění základní parametry pro výpočet dávek a pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení; tyto parametry se používají též v oblasti pojistného na zdravotní pojištění.

Co se změnilo v oblasti daních z příjmů, najdete v aktualitě.


Zvýšení starobního důchodu za vychované děti

Dnem 1. ledna 2023 nabyla účinnosti úprava o zvýšení procentní výměry starobního důchodu za vychované děti. Komu náleží toto zvýšení? Jaká je jeho výše? Co musí zájemce pro zvýšení učinit? Přečtěte si v komentáři k § 34a ZDPo.


Zdravotničtí záchranáři a podnikoví hasiči

Nový komentář § 37d-37e ZDPo upravuje snížení důchodového věku pro zdravotnické záchranáře a členy jednotky hasičského záchranného sboru podniku (podnikové hasiče), ke kterému dochází od 1. ledna 2023.

Zaměstnavatelům zaměstnávajícím tyto zaměstnance je uložena v § 37 odst. 4 ZOPSZ povinnost vést stanovenou evidenci pro účely stanovení nižšího důchodového věku zdravotnických záchranářů a podnikových hasičů a vystavovat na předepsaných tiskopisech potvrzení o počtu odpracovaných směn.

Pro zaměstnavatele, který zaměstnává zdravotnické záchranáře a podnikové hasiče, platí od roku 2023 zvýšená sazba pojistného. Čtěte v komentáři k § 7a až 7c ZPSZ.

Vyměřovací základ zaměstnavatele se nově stanoví zvlášť jako úhrn vyměřovacích základů zdravotnických záchranářů a podnikových hasičů a zvlášť jako úhrn vyměřovacích základů ostatních zaměstnanců – více najdete v komentáři k § 5a ZPSZ.


Vedení a předkládání záznamů

Od roku 2023 byla prodloužena lhůta pro uschovávání mzdových listů nebo účetních záznamů o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění z 30 let na 45 let (§ 35a ZOPSZ).


Otcovská – dávka v nemocenském pojištění

Nárok na otcovskou má od 1. prosince 2022 též pojištěnec, jestliže dítě, jehož je otcem, se narodilo mrtvé (§ 38a a 38b ZNP).


Sleva na pojistném od 1. 2. 2023

Od 1. února 2023 náleží zaměstnavateli sleva na pojistném za zaměstnávání stanovených skupin zaměstnanců v pracovním nebo služebním poměru. Účelem slevy je podpořit zaměstnávání na zkrácené úvazky těch osob, které jsou obtížně zaměstnavatelné. Které osoby to jsou a na jakých principech je snížení pojistného založeno, se dočtete v novém komentáři k § 7a až 7c ZPSZ.

předplatné na 12 měsíců za cenu 508,- Kč měsíčně předplatné na 6 měsíců za cenu 570,- Kč měsíčně