Daňový kalendář

 

PaM profi LIVE

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 5.2.2016
 1 EUR27,04 CZK (+0,02)
 1 USD24,13 CZK (+0,03)
 1 GBP35,12 CZK (-0,14)
 100 RUB31,44 CZK (+0,09)
 100 JPY20,68 CZK (+0,14)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2016
Stravné v ČR  70 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,80 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 29,70 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

Solidární zvýšení daně u zálohyGarance

5.2.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Solidární zvýšení daně u zálohy je upraveno v  § 38ha ZDP . Při výpočtu podle § 38h odst. 2 ZDP se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy. Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Poplatník bez podepsaného Prohlášení k dani z příjmůGarance

5.2.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od roku 2014 došlo ke změně ve způsobu zdanění. Pokud poplatník nepodepíše Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, musí zaměstnavatel uplatnit zálohu daně bez ohledu na výši zdanitelného příjmu. Srážková daň ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Poplatník s podepsaným ProhlášenímGarance

5.2.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od roku 2014 došlo k podstatným změnám ve zdanění příjmů ze závislé činnosti. Má-li poplatník podepsáno Prohlášení, uplatní se vždy záloha daně. Pokud však Prohlášení nepodepíše, je rozhodující druh pracovněprávního vztahu. Jedná-li se o  ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zdanění mzdy a odměny člena orgánu právnické osobyGarance

5.2.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Příklad 1 - zdanění odměny Člen orgánu právnické osoby dostává odměnu pravidelně měsíčně ve výši 3 000 Kč. Je daňovým rezidentem. Nemá podepsané Prohlášení. Zaměstnavateli doložil potvrzení o úhradě zdravotního pojištění od druhého ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Daňové zvýhodnění a daňový bonus

5.2.2016, Zdroj: Finanční správa
Tento příspěvek Vám nabídne několik odpovědí na dotazy týkající se daňového zvýhodnění a daňového bonusu za uplynulé zdaňovací období. Daňové zvýhodnění Jaká výše daňového zvýhodnění je platná pro zdaňovací období 2015? Podle § 35c odst. 1 zákona o daních z ...
celý článek
Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Zahraniční stravné od 1. 1. 2016Archiv

4.2.2016, 5.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláškou č. 309/2015 Sb. stanoví ministerstvo financí základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2016. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016 . Současně se zrušuje vyhláška č. 242/2014 Sb., o stanovení výše základních sazeb ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Srážky z příjmů z dohody o provedení práceGarance

4.2.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 1. 9. 2015 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu (zákonem č. 164/2015 Sb.), která přinesla změny v provádění srážek ze mzdy. V ustanovení § 299 OSŘ , kde je uveden výčet příjmů, z nichž se srážky provádějí, se od 1. 9. 2015 ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Srážky k oddlužení při tzv. osobním bankrotuGarance

4.2.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzická osoba může podat návrh na povolení oddlužení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (IZ). Jakmile je zahájeno insolvenční řízení a má-li zaměstnanec nařízenou exekuci, musí plátce od roku 2014 ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Mzda "bokem" se nevyplácí

4.2.2016, Zdroj: ČTK, Verlag Dashöfer
Před pobíráním části mzdy na černo varovala Česká správa sociálního zabezpečení. Důchod či nemocenské dávky se lidem totiž stanovují jen podle odvodů z oficiálního výdělku.Podle Státního úřadu inspekce práce je vyplácení části peněz zaměstnancům bokem "velmi ...
celý článek
Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance - výkon soudních a úředních rozhodnutíGarance

3.2.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jedná se o provádění srážek přednostního a nepřednostního charakteru. Přednostní pohledávky: pohledávky výživného, pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví, pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy, ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Nejčtenější

Srážka stravného při exekuciGarance

19.1.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz Zaměstnancům srážíme ze mzdy za stravné, máme s nimi dohodu o srážkách ze mzdy. Při insolvenci jim stravné nesrážím. Potřebovali by jsme vědět, zda můžeme srážet stravné, když má zaměstnanec jen exekuci. Právní předpisy Zákon č. 262/ ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2014

Přehled o platbě pojistného zaměstnavateleGarance

11.1.2016, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tento formulář vyplňují všichni zaměstnavatelé, kteří v příslušném měsíci, za který se hlášení podává, byli povinni odvést VZP pojistné za své zaměstnance, případně bývalé zaměstnance pojištěné u VZP. Přehled se odevzdává nejpozději do 20. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Poživatelé důchodůGarance

19.1.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro důchodce, který je činný v pracovněprávním vztahu, platí v plném rozsahu ustanovení zákoníku práce. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat v případě zaměstnávání důchodců při  převedení na jinou práci  (viz § 41 ZP ), protože je u nich ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Absolventi, mladiství, studenti, učniGarance

19.1.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mladiství Mladistvými zaměstnanci se rozumějí zaměstnanci mladší 18 let ( § 350 odst. 2 ZP ). Způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti, jakož i způsobilost vlastními právními úkony nabývat ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zahraniční stravné od 1. 1. 2016Archiv

6.2.2016, 5.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláškou č. 309/2015 Sb. stanoví ministerstvo financí základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2016. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016 . Současně se zrušuje vyhláška č. 242/2014 Sb., o stanovení výše základních sazeb ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Nejnovější Právní předpisy
  • 1/2016 Sb. novela vyhl. č. 238/2011 Sb. (vyšlo dne: 8.1.2016 v částce č. 1)
  • 6/2016 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016-2019, 0,00 % (vyšlo dne: 15.1.2016 v částce č. 2)
  • 11/2016 Sb. novela nař. vl. č. 361/2014 Sb. (vyšlo dne: 19.1.2016 v částce č. 4)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty 2016
25. 2. 2016 Čtvrtek
Mgr. Klára Gottwaldová

Chtěli byste se seznámit se základními pojmy pracovního práva a rovněž být upozorněni na některé problémy vznikající v praxi? Poté právě pro Vás je určen tento seminář! V průběhu celého výkladu bude navíc lektorka Mgr. Klára Gottwaldová zohledňovat vazbu na nový občanský zákoník.

Změny  ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2016
15. 3. 2016 Úterý
Ing. Růžena Klímová

Rádi byste se dozvěděli vše o novinkách ve mzdové účtárně pro rok 2016 a současně si danou problematiku procvičili na praktických příkladech? Poté právě pro Vás je určen tento seminář, kterým Vás provede oblíbená lektorka a odbornice na danou problematiku – Ing. Růžena Klímová.

Ochrana osobních údajů v personalistice
15. 3. 2016 Úterý
JUDr. Jaroslav Škubal

Účastníci tohoto semináře získají přehled o tom, jak mají při nakládání s osobními údaji postupovat, a to jak vůči samotným zaměstnancům, tak i Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále účastníci dostanou návod, jak případně upravit své interní směrnice a samotné postupy, aby byly v souladu s právními předpisy.

Asertivně proti manipulaci
17. 3. 2016 Čtvrtek
PhDr. Mgr. Petr Brichcín Ph.D. MBA

Chtěli byste si připomenout vlastní svobodu, díky které můžeme s vědomím vlastní odpovědnosti sami rozhodovat o tom, kdy a komu vyhovíme a kdy pokusům o manipulaci řekneme s pomocí asertivních technik jasné NE? Poté právě Vám je určen tento seminář, kterým bude účastníky provázet odborník na danou problematiku - lektor PhDr. Mgr. Petr Brichcín Ph.D. MBA.

Zajištění BOZP a pracovních podmínek ve firmě v souladu s legislativními požadavky
24. 3. 2016 Úterý
Bc. Ilona Bartovská

Cílem tohoto semináře je příprava vedoucích pracovníků a pracovníků zajišťujících oblast BOZP ve firmě na  podmínky bezpečné práce a dosažení celkového zvýšení povědomí pracovníků o problematice BOZP.

 Napište nám
* Formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: