Daňový kalendář

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 26.1.2015
 1 EUR27,76 CZK (-0,08)
 1 USD24,68 CZK (-0,17)
 1 GBP37,05 CZK (-0,18)
 100 RUB37,58 CZK (-0,96)
 100 JPY20,86 CZK (-0,2)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba0,25 % platnost od 2.11.2012
vývoj
Cestovní náhrady
Stravné v ČR 69 Kč
Stravné v SR 35 EUR
Náhrada za vozidlo 3,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 35,90 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

Roční zúčtování u daňových nerezidentůGarance

27.1.2015, Ing. Renata Konvičná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz Prosím o informaci, zda lze provést roční zúčtování cizinci, který se přistěhoval ze Slovenska 1. 6. 2014 a od tohoto data pracuje v ČR. Je nerezident. Pokud mu lze roční zúčtování provést, lze mu uplatnit slevu na dani na poplatníka ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2013 | 2012

Daňové zvýhodnění u zaměstnavatele

27.1.2015, Zdroj: Finanční správa
Následující příspěvek poskytne vodítko pro správnou aplikaci a posouzení nároku u poplatníka, který uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Smyslem úpravy od zdaňovacího období 2015 je zajištění nároku podle § 35c zákona o daních z příjmů na daňové ...
celý článek
Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Dohoda o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdu (platu) od 1. 1. 2015

27.1.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kolem tzv. neplaceného volna – tedy pracovního volna bez náhrady mzdy (platu) se stále objevuje řada otázek. Pokusme se je zodpovědět s ohledem na legislativní změny od 1. 1. 2015. Podívejme se na problematiku neplaceného volna z pohledu pracovněprávního. ...
celý článek
Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

§ 199 ZP Jiné osobní důležité překážky v práciGarance

26.1.2015, Mgr. Lenka Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úplné znění § 199 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.1.2015 Předchozí §§ 199 Následující §č. 262/2006 Sb....§ 199(1) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Úrazové pojištění z pohledu zákona o daních z příjmůGarance

26.1.2015, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz Člen statutárního orgánu je pojištěný v rámci skupinového úrazového pojištění, které hradí společnost. Jak se toto pojištění chová z daňového hlediska pro zaměstnavatele i statutára, jestliže pojistná ochrana je platná pouze po dobu ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Plátce pojistného - státGarance

23.1.2015, Vladimíra Janečková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výše pojistného Stát je plátcem pojistného ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu osob, za které je plátcem pojistného stát. Vyměřovací základ, odpočet a pojistné hrazené státem Období    Vyměřovací základ a odpočet    Odpočet    Výše ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Plátce pojistného - zaměstnavatelGarance

23.1.2015, Vladimíra Janečková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatelem  se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti podle § 6 ZDP , zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR. Pro zaměstnavatele ze zemí ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Vyměřovací základ ve zdravotním pojištěníGarance

23.1.2015, Vladimíra Janečková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Minimální vyměřovací základ zaměstnanceGarance

23.1.2015, Vladimíra Janečková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Minimálním vyměřovacím základem zaměstnance je  minimální mzda. Období    Min. mzda    Min. měsíční pojistné zaměstnanců    1. 1. 2007-31. 7. 2013    8 000 Kč    1 080 Kč    1. 8. 2013-31. 12. 2014    8 500 Kč    1 148 Kč    od 1. 1. 2015   ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Platba pojistného na zdravotní pojištěníGarance

23.1.2015, Vladimíra Janečková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výše pojistného Výše pojistného činí  13,5 % z vyměřovacího základu  za rozhodné období. Rozhodným obdobím je kalendářní měsíc (u OSVČ je rozhodným obdobím kalendářní rok). Výši pojistného je jeho plátce povinen si sám vypočítat. Pojistné se ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014 | 2013 | 2012
Nejčtenější

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě v roce 2015Garance

14.1.2015, Katarína Dobešová, Ing. Petra Kamínková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonem č. 267/2014 Sb. byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též: „ZDP"). Jde o velice obsáhlou novelu, která má celkem 345 bodů. Pro mzdové účetní budou jednou z  ...
celý článek

Ukončení pracovního poměru a nárok na odstupnéGarance

22.5.2014, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dotaz Zaměstnankyně má trvalý pracovní poměr. Dne 6. 6. 2010 se jí narodila dcera, se kterou byla do 3 let na rodičovské dovolené, do mateřské školky se nedostala, proto požádala od neplacené volno, které ji zaměstnavatel poskytl do 31. 8. ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Dostupné v časových verzích: 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Vstupní a preventivní lékařské prohlídky z pohledu zákoníku práceArchiv

29.2.2012, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Věra Bognárová Může vstupní a preventivní prohlídky zaměstnanců provádět pouze nasmlouvaný závodní lékař, nebo mohou zaměstnanci chodit ke svému praktickému lékaři? Smluvního lékaře máme domluveného, ale zaměstnanci by preferovali chodit ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Přehled změn v sociálním pojištění v roce 2015Garance

9.1.2015, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
Přehled změn v sociálním pojištění v roce 2015 V oblasti sociálního pojištění se každým rokem mění základní parametry pro výpočet dávek důchodového a nemocenského pojištění. Tyto parametrické změny se odvíjejí od základních parametrů používaných ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super

Cestovní náhrady od 1. 1. 2014Archiv

24.1.2014, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinností od 1. 1. 2014 byly změněny sazby, na jejichž základě se vypočítávají nároky zaměstnanců na cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních pracovních cestách. Vyhláška MPSV č. 435/2013 Sb. Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních ...
celý článek
ZámekPřístupné pro: Start | Plus | Personalistika | NOZ | Super
Nejnovější Právní předpisy
  • 1/2015 Sb. novela zák. č. 48/1997 Sb. (vyšlo dne: 6.1.2015 v částce č. 1)
  • 2/2015 Sb. o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče (vyšlo dne: 6.1.2015 v částce č. 1)
  • 3/2015 Sb. o některých dokladech o vzdělání (vyšlo dne: 7.1.2015 v částce č. 2)
  • 4/2015 Sb. stanoví obor služby (vyšlo dne: 5.1.2015 v částce č. 3)
  • (vyšlo dne: 5.1.2015 v částce č. 3)
  • 5/2015 Sb. novela vyhl. č. 296/2004 Sb. (vyšlo dne: 9.1.2015 v částce č. 4)
  • 6/2015 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 9.1.2015 v částce č. 4)
  • 7/2015 Sb. novela vyhl. č. 173/1995 Sb. (vyšlo dne: 12.1.2015 v částce č. 5)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA
9. 2. 2015 Pondělí
JUDr. Bořivoj Šubrt
Na semináři Vás seznámíme se současnou právní úpravou v dané problematice, a to nejen formou podrobného výkladu, ale především pomocí názorných příkladů provádění srážek.
9. 2. 2015 Pondělí
Mgr. Magdaléna Vyškovská 
Seznamte se s problematikou zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí z pohledu sociálního a zdravotního pojištění, a to formou jednoduchých případových studií řešených lektorem s aktivním zapojením účastníků kurzu.  
11. 2. 2015 Středa
Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami, proč jednání i výkonnost zaměstnanců zůstávají za představami manažerů. Shrnuje tyto příčiny je do deseti hlavních bodů, uvádí jejich typické projevy, hlavní zdroje i nástroje, jak předcházet jejich vzniku. Zaměřuje se na příčiny, které jsou společné pro všechna pracovní prostředí bez ohledu na povahu práce nebo úroveň řízení.

Aktuální otázky pracovního práva v roce 2015
12. 2. 2015 Čtvrtek
JUDr. Bořivoj Šubrt
Pan lektor JUDr. Bořivoj Šubrt Vás na semináři seznámí se všemi aktuálními tématy z oblasti pracovního práva a s novinkami v roce 2015. 
18. - 19. 2. 2015 Středa - čtvrtek
Ing. Ivica Másilková
Prezentuje často výsledky své práce, služby, produkty nebo sebe sama? Chcete proto posílit důvěru v sebe sama a své schopnosti? Pak právě pro Vás je určen tento seminář.
 Váš názor
Co byste změnili na tomto portálu?
 Úspěšně odesláno
Do not fill this: